Svakt resultat fra Front Marine etter nedbemanning og utkjøp av tidligere aktive eiere

Nyheter
679

Virksomheten ble i regnskapsåret nedskalert som følge av nedbemanning og utkjøp av fire tidligere aksjonærer som eide til sammen 57 prosent av selskapet.

Selskapet, som driver med handel av oppdrettsfisk, oppnådde i 2018 en omsetning på 166,7 millioner kroner, noe som representerer en reduksjon på 66,4 prosent fra 2017. Også resultatet lider under nedskaleringene, og Front Marine endte med et resultat før skatt på minus 600.000 kroner.

I regnskapsåret 2018 hadde selskapet tre personer sysselsatt. Ved utgangen av året var dette redusert til en person.

«Det svake resultatet kan i stor grad tilskrives at selskapet har gjennomført tunge prosesser i forbindelse med nedbemanning og utkjøp av tidligere aktive eiere. Videre har det tatt tid å redusere kostnadsbasen», skriver styret årsregnskapet, som iLaks har hentet inn.

Usikkerhet
Front Marine forventer at det skal oppnå et tilfredsstillende resultat for 2019, men beretter at det hefter noe usikkerhet ved et par fordringer som ikke er tilfredsstillende forsikret.

«Resultatestimatet er for inneværende år avhengig av at det ikke blir vesentlige tap på fordringer», skriver styret.

Underskuddet fra 2018 dekkes av selskapets egenkapital, som ved utgangen av året beløp seg til 7,5 millioner kroner. Selskapet hadde ved årsskiftet 19,1 millioner kroner i gjeld, hvor brorparten var leverandørgjeld.

Veien videre
Med virkning fra 2019 ble selskapets hovedkontor flyttet fra Bergen til Florø. Eksportøren har flyttet inn i et lokale på Horne Brygge.

«Kostnadsnivået er betydelig redusert og tilpasset det omsetningsvolumet som kan forventes av et eksportselskap med kun en ansatt», beretter styret.

iLaks har ikke lyktes å nå daglig leder, Jonny Sæterbø, for en kommentar.