SV vil fremme forslag i Stortinget om at alle nye oppdrettskonsesjoner seinest fra 2020 skal kreve nullutslipp

Nyheter
1554

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) fra Hordaland og SVs Lars Haltbrekken fra Trøndelag står sammen om forslag om CO2-kutt for oppdretterne.

Duoen sier til Bergens Tidende at det er på tide at politikerne setter krav. Høyre gjorde allerede i april vedtak i resolusjonen om grønn omstilling. Der var blant annet nullutslippskrav i tildeling av konsesjoner er viktig mål.

– SV vil fremme forslag i Stortinget om at alle nye konsesjoner seinest fra 2020 skal kreve nullutslipp av klimagasser eller bare bruk av fornybart drivstoff. Da vil også eksisterende oppdrettsanlegg måtte komme etter. Selskaper som leier ut brønn- og driftsbåter vil heller ikke se seg tjent med å fortsette med forurensende teknologi, mener Haltbrekken.

Liv Kari Eskeland påpeker til avisen at bransjen selv er stadig mer opptatt av å redusere klima­gassutslippene.

– De store selskapene har spennende prosjekter på gang. Næringen er klar for et skifte, så må vi politikere sette krav, sier Liv Kari Eskeland.