Strømprisen i EU har ti-doblet seg på ett år. Det kan gi utfordringer for Columbi Salmon

Nyheter
0

Energiintensiv industri, som landbasert fiskeoppdrett, møter tøffe rammebetingelser. 

Energimarkedet i EU er som kjent i krise, hvor en cocktail bestående av nedstengte atom- og kullkraftverk, samt stopp i gassleveransene fra Russland, har ti-doblet strømprisene i Tyskland og Frankrike.

Ser en på forward-markedet for strømprisene i Tyskland og Frankrike, er det ingenting som tyder på at energikrisen blir kortvarig.

Forward-markedet for strømprisene i Tyskland og Frankrike. Situasjonen er den samme i Belgia. Graf: Bloomberg

Columbi Salmon har lenge planlagt å starte byggingen av sitt landbaserte anlegg i Ooestende, Belgia, hvor de i 2020 kjøpte tomten anlegget skal stå på. Selskapet bekrefter sier til iLaks at tilgang på land, vann og tilstrekkelig med kraft er det Columbi – som alle tilsvarende prosjekter – har måttet forsikre seg om at var tilgjengelig før man startet planleggingen og design av anlegget.

Selskapet fortalte Finansavisen i slutten av 2020 at de klargjorde for å gå på børs i begynnelsen av 2021. 

Tidligere i sommer fortalte selskapet til IntraFish at de planlagte børsnotering mot slutten av 2022, men at prosjektet vill koste mye mer enn de 512 millioner kronene de har skaffet til da.

Finansdirektør i Columbi Salmon, Kolbjørn Giskeødegård, sier til iLaks at han ikke ønsker å kommentere tidspunkt for en eventuell børsnotering.

Ledende
Selskapet har uttalt at de ønsker bli Europas ledende «bærekraftige lakseoppdretter på land», hvor da anlegget i Belgia ha en kapasitet på 12.000 til 15.000 tonn laks per år.

Giskeødegård sier til iLaks at inflasjonen på innsatsfaktorer etter pandemi og et halvår med krig er noe alle selskaper må forholde seg til, også Columbi Salmon.

– Det er ennå flere år til vi er i produksjon, så jeg ønsker ikke å spekulere i hvilket prisbilde som vil være i markedet flere år frem i tid, sier han.

På spørsmål om hva selskapet ser for seg eller har estimert i produksjonskostnader i strømforbruk per kilo fisk, ønsker han heller ikke å gå inn på.

Idé om brutto strømforbruk
⁃ Vi har selvsagt har estimater for dette, men at dette ikke er noe som er naturlig at vi som et privat selskap kommenterer på.

– Vi er ennå i sluttfasen på designet, så hvordan det vil se ut, det vet vi ikke helt ennå. Vi har en idé om brutto strømforbruk, men ikke noe vi ønsker å komme ut med.

Giskeødegård er klar på at anlegget som mange andre anlegg planlegges for å utnytte både sol og avfallsstoff til å produsere energi.

– Planen er at vi ønsker å bruke solceller, men det vil jo bare være en liten del av forbruket. Vi vil jo også produsere en betydelig mengde lakseslam som vi ønsker å bidra til at skal bli konvertert til brennbar biogass som igjen konverteres til strøm, avslutter han.

Les også: Legger eggene i flere kurver

Giskeødegård fortalte til iLaks i 2020 at «man må må våge å være litt sprø iblant» da han gikk fra Nordea Markets til Columbi Salmon for å satse på landbasert lakseoppdrett.