Strid om havbruksavtalen

Nyheter
837

Nå har Havbruksavtalen for første gang vært oppe i Arbeidsretten. Det hevdes at Mowi bruker feil grunnlag for overtid.

Havbruksavtalen mellom Fellesforbundet og NHO-tilknyttede Sjømat Norge, gjelder ansatte innen fiskeoppdrett.

FriFagbevegelse.no hevder at Mowi skrur ned timelønna for å spare på overtida. Det er LO som har stevnet NHO og Mowi, etter at ansatte skal ha reagert på at beregningsgrunnlaget for overtid var blitt lavere.

Ifølge avtalen innehar selskapet fire ulike timelønner etter antallet timer det jobbes: 37,5 timer, 36,5 timer, 35,5 timer og 33,6. Som et eksempel jobber driftsteknikere på merdkanten 35,5 timers uke fordi de også jobber helger og helligdager. Når uken kortes heves timelønnen for å sikre lik månedslønn. Tvistens kjerne er om ansatte skal ha overtidsbetaling basert på den reelle timelønna, eller på den timelønna de ville hatt hvis de jobbet dagtid.

NHO mener at overtida skal beregnes etter lønna for 37.5 timers uke. Det mener LO er feil, og viser til at avtalen har bestemmelser om minstelønn for ansatte som jobber 37,5, 36,5, 35,5 og 33,6 timers uke og at dette er den vanlige tolkningen i de fleste tariffavtaler.

– Vi mener dagens ordning sikrer likhet for arbeidstakerne. Det kan ikke være slik at en ansatt får betalt mer for overtid fordi man jobber 35,5 timer i uken sammenlignet med en kollega som jobber 37,5 timer. Dette mener vi også er en korrekt tolkning av overenskomsten. Nå avventer vi utfallet fra Arbeidsretten, og ønsker å avvente ytterligere kommentarer til den er avsagt, sier kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad til iLaks.

En avgjørelse i saken vil foreligge 19. mars.