– Store endringer i Mattilsynet må være på plass til påske

Nyheter
613
Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, gir Mattilsynet tiden frem til neste jul på å få gjenopprettet tilliten. Men, han krever at de store endringene må være på plass til påske. 
 
– Det er liten tvil om at Mattilsynet har manglende tillit på flere områder. Situasjonen er svært alvorlig. Når jeg gir tiden frem til neste jul betyr ikke det at ingenting skal skje frem til da, men da skal alt være på plass, og at vi skal oppleve et helhetlig tilsyn som vi kan ha tillit til, sier Eriksson, og fortsetter: 
 
– Store endringer i Mattilsynet må være på plass til påske. Jeg forventer at man har på plass gode nok rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn allerede til påske, og at man i løpet av våren må vi som næring kunne oppleve at man har fått på plass  et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, en sterk  og tydelig styring, og effektiv ressursbruk. 
 
Han mener at tilsynet trenger mer kompetanse innen blå sektor, og at kompetanseheving og rekrutteringen på dette området må starte umiddelbart. 
 
– Det er liten tvil om at den nye direktøren i Mattilsynet har en heftig tid foran seg, og at det kreves knallhard jobbing døgnet rundt for å få ting på stell, sier han. 
 
Sjømatbedriftene forventer også at politikerne og ansvarlige departement gir tydelige styringssignal, og legger til rette for nødvendige ressurser for å lykkes. 
 
– Til syvende og sist er det statsråden som har ansvaret, og landbruksministeren må sørge for tydelig lederskap, samt sørge for at nødvendige ressurser slik at man kan lykkes med å etablere en velfungerende organisering, forteller Eriksson. 
 
Han påpeker viktigheten av at sjømatnæringen, som kanskje er landets største fremtidsnæring, får økt oppmerksomhet av tilsynet i form av en mer fremtredende prioritering og økte ressurser. 
 
– Vi som næring er avhengig av et sterkt og kompetent tilsyn, avslutter han.