Steinvik Fiskefarm femdoblet resultatet

Nyheter
0

Fiskeoppdretteren fra Eikefjord, mellom Florø og Førde, hadde et oppløftende resultatet i 2021. 

Steinvik hadde et nokså magert år i 2020, men viser at 2021 var året de nærmet seg resultatene fra tidligere år.

Omsetningen var opp 62,5 millioner kroner til 392,3 millioner kroner. Det er fremdeles under hva de omsatte for i toppåret 2016, hvor omsetningen var på 477,5 millioner kroner.

Daglig leder i Steinvik Fiskefarm, Erlend Vassbotten, sier til iLaks at resultatet kommer av en bedring i biologien og bedre priser.

Positivt 2022
– Så langt i år har det gått sånn middels der naturligvis gode priser på laks vil bidra positivt selv om vi, som alle andre, opplev betydelig økning i fôrprisar som gjør at kostnadane våre øker. En milepæl av året er at vi har slakta vår første postsmolt som ble satt ut i fjor på litt under et kilo. Det ser ut til at postsmolten vokser godt, selv om vi kontinuerlig jobber med å optimalisere driften knyttet til smolt som er større enn vi normalt har satt ut, sier Vassbotten.

Erlend Vassbotten

– Ellers vil to omganger med nedtrekk for oss i PO4 helt klart påvirke oss negativt med hensyn til hva vi vil klare å produsere i framtiden. I tillegg til nedtrekk vil kraftig økt beskatning også legge en stein om halsen for oss med hensyn til investeringsevne. Vi i Steinvik har stor iver etter å utvikle oss og være framtidsretta.

Han forteller at de har investert nær 600 millionar kroner totalt i postsmoltanlegg og oppgradering av rensefiskanlegget i Svelgen som en del av byggetrinn 1.

Frykt
– Framover frykter vi at evna til å investere blir kraftig redusert og vi ikke vil klare å utvikle oss slik vi har ønsker og har planer om. Spesielt sett opp imot at beskatningen rammer særlig privateide familiebedrifter kontra børsnoterte selskaper og bedrifter eid fra utlandet, ser vi på dette som særs skjevt og som uretteferdig der det blir vanskeleg å kunne konkurrere på like vilkår i framtiden.

Familien Vassbotten eier hundre prosent av Steinvik. Ved årsskiftet hadde de en egenkapital på 146,1 millioner kroner, mens den langsiktige gjelden er på 29,1 millioner kroner.

iLaks skrev i fjor at eierne ikke tok utbytte etter at omsetningen falt 87 prosent i 2020. Selv om resultatet for 2021 var 42,8 millioner kroner etter skatt, besluttet styret at pengene skulle settes av til konsernbidrag og egenkapital.

Steinvik Fiskefarm 2021 2020 Endring
Omsetning 392,3 329,8 19,0 %
EBIT 54,8 10,4 426,9 %
Resultat før skatt 54,9 10,7 413,1 %
Driftsmargin 14,0 % 3,2 %
Alle tall i millioner kroner