Statssekretær hos Finansdepartementet svarer Pollestad: – Jeg mener utvalget har fått et godt mandat

Nyheter
802

– Mandatet inneholder mange viktige spørsmål som jeg mener utvalget først må få utrede selvstendig før vi tar nærmere stilling til disse spørsmålene, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) hos Finansdepartementet.

Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp) gikk fredag formiddag ut og mente det er en klar antydning i mandatet til Havbruksskatteutvalget om hvilken retning regjeringen ønsker at utvalget skal gå. 

Jørgen Næsje hos Finansdepartementet er av en annen oppfatning.

– Jeg mener utvalget har fått et godt mandat. Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer, sier Næsje til iLaks og legger til:

– Utvalget skal også vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk skal fordeles mellom kommunal sektor og stat. Utvalget kan herunder vurdere den interne fordelingen mellom kommuner samt hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare, sier Næsje.