Stadig fleire kvinner studerer havbruksdrift

Nyheter
1359

– Det har gått frå å vere mannsdominert til langt fleire kvinner.

Det seier Ørjan Hagen, førsteamanuensis og studieprogramansvarleg for Havbruksdrift og ledelse på Nord universitet, til iLaks.

– Kjem til å endre seg
iLaks har dei siste dagane skrive om kjønnsfordelinga i leiinga blant dei største oppdrettsselskapa. Heile 18 av 20 direktørar blant dei største selskapa er menn.

Blant dei børsnoterte selskapa består leiinga av 91,5 prosent menn.

Ørjan Hagen. FOTO: Nord Univers

– Eg trur det har litt å gjere med at det har vore eit mannsdominert yrke. Det kjem nok til å endre seg ganske mykje i tida som kjem, seier Hagen til iLaks.

– Mange grunnar
Han fortel nemleg at akvakulturstudiet i Bodø får fleire og fleire kvinner.

– No er det ganske 50-50 i det ferskaste kullet. Totalt er det berre 37 prosent kvinner, men det tek seg opp no, seier han vidare.

– Antakelegvis er det mange grunnar. Eg trur oppdrettsnæringa har fått mykje fokus – både godt og vondt – og at ungdommen er meir bevisst i sine val. Dei ser moglegheitene i jobbmarknaden. Ikkje berre produksjon. Ein ser den store endringa i studentmassen.

Utdannar leiarar
Kvifor er det slik?

– Antakelegvis er det mange grunnar. Eg trur oppdrettsnæringa har fått mykje fokus – både godt og vondt – og at ungdommen er meir bevisst i sine val. Dei ser moglegheitene i jobbmarknaden, seier han.

– Det er mange som er utdanna hos oss som sit høgt i ulike høge konsern, men dei me utdannar går primært til mellomleiarstillingar, seier Hage.