Sparebank1 Markets fremhever to aksjer som gode kjøp

Nyheter
1170

– Vi har stort sett kjøpsanbefalinger på alle lakseaksjene, men vi vil fremheve Lerøy Seafoods og Norway Royal Salmon (NRS) som har fått mye juling den siste tiden, sier lakseanalytiker i Sparebank1 Markets, Tore Tønseth.

I likhet med konkurrenten i Pareto Securities trekker Tønseth altså frem Lerøy som et godt kjøp. Lerøy-aksjen har falt jevnt og trutt siden midten av november i fjor, da den nådde en foreløpig topp like under 80 kroner per aksje. Onsdag formiddag handles den for rundt 63 kroner.

Tønseth trekker også frem en annen aksje som har falt mye i den samme perioden. NRS snudde like under 250 kroner per aksje i starten av november i fjor. I dag kan du handle aksjen på Oslo Børs for tett oppunder 200 kroner.

Med kjøpsanbefaling på stort sett hele sektoren mener Tønseth laksesektoren fortsatt fremstår som attraktivt. Dette står i sterk kontrast til analysene til DNB Markets-analytiker Alexander Aukner, som spår et tøffere år for sektoren, og priser godt ned på 50-tallet.

– Vi har tror lakseprisene vil holde seg rundt 60-tallet, og tror det blir begrenset volum press nå i år, sier han.

Potensiale i sjø
Tønseth mener det er vekstpotensial i sjøen, i form av at det er 5-6 prosent flere individ i sjøen nå enn på samme tid i fjor. Samtidig så mener han tilbudssiden ser stram ut de neste 6-8 månedene.

– Enkelte kan fokusere på det veldig høye smoltutsettet det siste halve året, men vi mener det er viktig å ha i bakhodet at vårutsettet i 2018 var veldig svakt, i tillegg så har vi fått et tidligere utsett nå i 2019 på grunn av varme sjøtemperaturer. En år over år sammenligning blir derfor noe feilaktig.

Han tror mange likevel overvurderer potensialet som ligger i sjøen.

– Etter flere år med biologiske problemer, så registrerer vi at flere oppdrettere ønsker å ha tilstrekkelig mengde smolt tilgjengelig slik MTB kan utnyttes mer effektivt. En typisk tilbakemelding vi får er at oppretterne er fornøyde med å slakte ut litt mindre fisk på full MTB enn å satse på god biologi og høye vekter, sier Tønseth og forklarer:

– Poenget vårt er at det ikke er noe automatikk at slaktevektene skal så mye opp, og at veksten i antall individ i praksis er det som er realistisk å få ut i vekst.

Prisutvikling i 2019
I 2018 var det nesten ti prosent mer biomasse da vi gikk inn i det nye året, likevel ble det bare realisert fire prosent økt slaktevolum.

– Vi har nok blitt noe mer produksjonspessimister etter fjoråret. Det er ingen quick fix å hente ut vekstpotensiale som ligger der, og med mer biomasse i sjøen i år og høyere sjøtemperaturer så jo det faktisk risiko for at det blir større problemer i år, sier Tønseth.

Han har god tro på lakseprisen i 2019.

– Vi er komfortable med at prisene kommer til å ligge over 60-tallet nå i første halvår. Høst 2018-generasjonen blir ikke tilgjengelig i noe særlig volum før fjerde kvartal. Vi har derfor også tro på at prisene inn tredje kvartal kan bli bra, sier Tønseth.

– Det interessante er at hvis du antar at vår 2017 er slaktet ut og at vi nå sitter igjen med høst 2017 og vår 2018 de neste 6-8 månedene, så hadde disse to generasjonen en prosent færre individ og to prosent mindre biomasse år-over-år, da vi gikk inn i februar. I våre øyner ser dette veldig lovende ut med tanke på prisutvikling, forklarer Sparebank1 Markets-analytikeren.