Sørrollnesfisk økte resultatet med over 30 prosent

Nyheter
449

Satte ny omsetningsrekord i 2018.

Oppdretteren, som driver samdrift med Northern Lights Salmon i Astafjorden i Troms, slo sin egen omsetningsrekord fra 2016 med nesten fire millioner kroner i 2018.

Resultatmessig ble det derimot ingen ny rekord, grunnet høyere drifts- og varekostnader. Likevel dro de inn nesten 100 millioner kroner på driften, og endte med en driftsmargin på 42 prosent.

Hele selskapets overskudd overføres til egenkapitalen, som etter overføringen beløper seg til 234 millioner kroner. Ved utgangen av året er selskapets egenkapitalprosent på solide 85,5 prosent.

Algedød
Sørrollnesfisk er en av oppdretterne som ble hardest rammet under algeoppblosmtringen i Nordland og Troms tidligere i år. I årsregnskapet skriver selskapet at situasjonen per nå ikke er avklart, og at det er umulig å anslå hvor store de finansielle følgene av hendelsene blir.

Selskapet har imidlertid satt ut ny smolt og skriver at de nå ser positivt på den fremtidige utviklingen.

Fortsatt drift
I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver styret at det er riktig å legge forutsetninger for fortsatt drift av selskapet ved avleggelsen av årsregnskapet.

Sørrollnesfisk driver oppdrett på tre konsesjoner. Selskapet er i dag samlokalisert med Northern Lights Salmon på fire lokaliteter i Ibestad og i Skånland kommune.

Selskapet er eid av Kurth Olsen og Sønner, og har hovedkontor på Hamnvik i Ibestad kommune i Troms.