Sørrollnesfisk og Northern Lights Salmon har nå forsøkt å sette ut smolt i tidligere algerammede områder i Astafjorden

Nyheter
2246

– Vi begynte utsett natt til tirsdag, men den fisken har sannsynligvis stått for lenge på settefiskanlegget.

Daglig leder i Northern Lights Salmon, Elisabeth Balteskard, forteller at de, sammen med partner Sørrollnesfisk, natt til tirsdag forsøkte å sette ut gjenværende smolt fra vårens planlagte smoltutsett.

– Vi hadde startet å sette ut smolt på denne lokaliteten da algene kom. Den smolten som var satt ut, den har klart seg til nå. Vi begynte med utsett igjen natt til tirsdag, så vi vet ikke enda hvordan det går, men den fisken har sannsynligvis stått for lenge på settefiskanlegget, sier Balteskard til iLaks, rett etter å ha sittet seks timer i møte med Sjømat Norge, for å se etter mulige kompensasjoner for tapt fisk.

Det er en tydelig fortvilet daglig leder i Sørrollnesfisk, Åse Marie Valen Olsen, som står ved Balteskard sin side.

– Den er på tur ut av smoltvinduet, så vi må se det an. Det er veldig usikkert. Vi kan ikke kompensere noen ting. Fisken er borte. Vi er et lite selskap og den er borte, sier hun.

Har ikke mer smolt
Det var i all hovedsak storfisklokalitetene som rammet de to små oppdretterne i Sør-Troms. Kassevis med død laks sto samlet opp på kaia i Balteskard i Grovfjord etter algeoppblomstringen. 

Nå er håpet at smolten kommer til å klare seg.

– De merdene som blir tomme de skal ikke brukes igjen før neste år. Den sonen kan ikke brukes. Vi har heller ikke noe fisk å sette der. Vi har ikke smolt. Vi kan ikke løfte opp andre områder heller. Vi har bare dette. Hadde, sier Valen Olsen.

– Vi får se om vi på sikt får flyttet noe av den MTB’en som er tapt. Det er jo alt etter om vi får tak i noe ekstra smolt neste år. Det er det vi håper på nå. Å få kompensert litt, sier Balteskard.

Ti prosent igjen
Balteskard forteller at i de til sammen står igjen med omtrent ti prosent av fisken fra de lokalitetene som har vært rammet av algene.

– Det er over tre lokaliteter i 25 bur. Vi tenker å prøve å få denne samlet på en lokalitet. Så det blir en del arbeid med det. Men vi tør ikke gjøre noe enda. Vi må se at gjellene og fisken tåler det, sier hun.

Bekymringene fra havet drar de også med seg på land.

– For slakteriet sin del er det veldig veldig usikkert de neste månedene. Det første som bekymrer meg er uten tvil de arbeidsplassene på slakteriet. Vi ser på mulige løsninger, men det er ingenting som vi har svar på nå, sier Balteskard.