Aas Mek. Verksted leverer ny brønnbåt til Sølvtrans

Nyheter
0

Den nye brønnbåten «Ronja Queen vil ha en kapasitet på 3000 kubikkmeter.  

Verftet leverte 1. desember nybygg nummer 210, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST, til rederiet Sølvtrans. Dåpen finner sted i Ålesund lørdag 3. desember ved Quality hotel Waterfront, hvor Sølvtrans-arving, Anja Halsebakk, vil være gudmor for båten.

«Dette er 35. nybygget vi har gleden av å levere til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det tredje, av syv nybygg, som vi har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til ut i 2024,» skriver Aas Mek. Verksted i meldingen.

«Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Sølvtrans bygger i all hovedsak  sine båter ved lokale verft, kjøper verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i sine fartøy.»

Rederiet, som ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk, har i dag over 35 fartøy i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania.

3000 kubikkmeter
Nybygget er designet av Aas Mek. Verksted og er av type  AAS 3002 ST og har et brønnvolum på 3000 kubikkmeter, fordelt på to fisketanker.

Foto: Aas Mek. Verksted

Båten er designet slik at den er lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

Båten er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvannsbehandling av fisken.

God plass
Båten er arrangert med innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Det er også utstyrt med messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Det store lasterommet gir en kapasitet på føring av rundt 450 tonn levende fisk. Rommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Båten er arrangert med CO2 luftere for avgassing av vannet i brønnene, O2 produksjon og innblandings system for oksyginering av vannet under lukket transport, ferskvanns behandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff, lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus vil samles opp i beholder, som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet. Ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Nedkjøling
Båten er utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet som gir en senkning av temperaturen på cirka 1,2 grader per time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Control for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem i henhold til nytt regelverk for brønnbåter.

Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet, under både lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger og not i forbindelse med lasting langs merdene.

Foto: Aas Mek. Verksted