Solid resultatøkning for Seløy Sjøfarm

Nyheter
1021

Herøy-oppdretteren økte resultatet med 30 prosent og endte på et resultat før skatt på 50 millioner kroner.

Etter å ha halvvert resultatet i 2017 har pilen snudd for Seløy Sjøfarm. 2018 endte solid i pluss og eierne deler for regnskapsåret et utbytte på 20 millioner kroner mellom seg.

Seløy Sjøfarm er lokalisert i Herøy kommune i Nordland, og er eid av brødrene Jan Erik og Svein Cato Jakobsen. Oppdretteren på Helgelandskysten driver på to konsesjoner.

«Selskapet har nødvendig finansiering, men selskapets styre og daglig leder jobber kontinuerlig mot finansieringskilder for å bedre finansiering, både når det gjelder innskudd, langsiktige lån og driftskreditter», skriver styret i årsregnskapet.

Etter styrets oppfatning er fremtiden til selskapet god, og begrunner dette med god drift og gode laksepriser.

Selskapets egenkapital var ved årsskiftet 133 millioner kroner, noe som tilsvarer 53 prosent av totalkapitalen.

iLaks har forsøkt å kontakte daglig leder Jan Erik Jakobsen, men har ikke oppnådd kontakt.