Slik kan Sør-Troms bli landets ledende leverandørregion

Meninger
254

Norsk havbruksnæring spås en formidabel vekst tiårene som kommer. Størst vil veksten være langs kystlinjen i Nord-Norge. Veksten vil komme innen vanlig oppdrett av laks og sjøørret så vel som nye arter, oppdrett lengre til havs og bedre utnyttelse av hele fisken.

Skal visjonen realiserer må tekniske utfordringer og miljøutfordringer ryddes av veien. Næringen er derfor på tur inn i et skifte likt det oljeindustrien opplevde for noen tiår siden – den blir stadig mer teknologidrevet. Dette gir muligheter for en rekke selskaper i regionen. NSK Ship Design har i samarbeid med Nordlaks utviklet en havgående oppdrettsfarm som flytter oppdrett ut på det åpne hav. Grovfjord Mek. Verksted bygger nå verdens første 100 prosent elektriske røkterbåt sammen med kompetanse fra UiT campus Narvik. FUNN IT slår seg på sin side opp som en ledende leverandør av systemer for sentralfôring.

Flere lokale leverandører har oppstått med basis i det maritime miljøet, oljenæringen og den lokale havbruksnæringen. Siden har næringen ekspandert og eksporterer nå produktene sine ut av regionen. Når havbruksnæringen i dag ser nordover har Sør-Troms en unik mulighet til å ta en ledende nasjonal rolle som leverandørregion til havbruksnæringen – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nye leverandører vil søke seg til allerede sterke bedriftsklynger.

Harstad vokser i dag som handelssentrum men har få ledige industriarealer. Samtidig har nabokommunene tilgjengelig areal og en solid havbruksnæring – i Skånland kommune arbeider over 30 prosent av de privat ansatte i havbruksrelaterte arbeidsplasser. Harstad må i dette tilfellet opptre som en smart storebror og se at det som er godt for Sør-Troms også er godt for Harstad. Å bruke ressurser på å få frem industrietableringer i nabokommunene er rett og slett en god investering for en handelsby som selv har knapphet på industriarealer.

Kommunene i Sør-Troms med Harstad i spissen bør starte et systematisk arbeid med å videreutvikle regionen som leverandør til havbruksnæringen. Vi må arbeide aktivt med å synliggjøre regionen for større aktører som ønsker å etablere seg i Nord-Norge. Det må legges til rette for virksomheter som vil levere til havbruksnæringen – enten gründere eller eksisterende leverandører til annen industri. Da må det settes av ressurser til dette arbeidet og det må jobbes dedikert med det. Arbeidet kan innebære kartlegging av eksisterende industri og kompetanse, utvikling av egnede industriarealer, sikring av relevante utdanningsløp i regionen, representasjon på nasjonale møteplasser og oppfølging av bedrifter som vil etablere seg.

Om kommunene ser til at dette arbeidet settes i gang raskt vil regionen om noen år ha nok en sterk fot å stå på.