Slik kan Nekton Havbruk produsere lusefri laks

Nyheter
2292

Nekton Havbruk leverer i disse dager fem kilos laks som ikke har vært i kontakt med en lakselus siden utsett.

– Laksen ble satt ut som stor postsmolt sommeren 2019, på den nye lokaliteten Svanøya, forteller driftsleder ved Nekton Havbruk, Stein Erik Roksvåg.

Lokaliteten ligger utenfor Dyrnes på Smøla, i god avstand til andre lokaliteter.

Tidlig tilsetting av leppefisk
– Vi har god dialog og samarbeid med lokale fiskere i området. Det er avgjørende for å få kortreist og lokalfanget leppefisk av ypperste kvalitet. Tidlig tilsetting av leppefisk hjelper oss med å holde de få lakselusene som skulle tørre å komme innom anlegget vårt under kontroll, sier Roksvåg til iLaks.

Det har knapt vært registrert lus ved lokaliteten.

– Vi benytter 17 prosent bergnebb, berggylt og grønngylt. I tillegg benytter vi luseskjørt, forteller han.

Roksvåg roser samtidig de som røkter anlegget daglig:

– Engasjert arbeid med rensefisken og luseskjørtene er en viktig faktor for å holde lakelusen borte.

Omfattende utviklingsarbeid
– Vi har et fokus på miljøvennlig drift med forebygging av lakselus og bruk av ikke-medikamentelle metoder og legger vekt på å produsere fisk av høy kvalitet. Det vil si at vi blant annet benytter fôr med mye høyere marinandel enn det som er standarden i Norge i dag, forteller Roksvåg.

– Dette gir en veldig god innfarging av fiskekjøttet, som nå gir slaktefisk med 28 i farge på Salmofan. I tillegg ser vi at fisken vår har sterk motstandskraft mot PD; vi har ikke fått PD ved noen av lokalitetene våre på Smøla i verken 2018 eller 2019. Dette til tross for at vi er plassert innimellom andre lokaliteter som alle hadde problemer med PD i fjor, legger Roksvåg til.

Lokaliteten drives etter Grønn C-vilkår, noe som betyr at det er ekstra stort fokus på lakselus og rømmingsforebygging.

– På grunn av alle utfordringene innen driften med Grønn C-konsesjon, driver vi et omfattende utviklingsarbeid for å oppnå dette. Utviklingsarbeidet er samlet i et eget SkatteFUNN-prosjekt frem til til og med året 2021, sier Roksvåg.