Slakt rett ved merden: – Dette er fiskevelferd

Nyheter
1379

– Oppdretts-Norge ser på en fremtid med prosessbåter. Dette er fiskevelferd, forteller havbruksbiolog ved Napier, Kåre Andreas Cederström. 

Napier har over ti års erfaring med prosessbåt som avliver, bløgger og kjøler ned laken og transporterer den til slakterier. Cederström trekker særlig frem fiskevelferden prosessbåter vil medføre kontra stresset fisken påføres ved bruk av brønnbåt.

– På brønnbåter er det som regel tre ventemerder før fisken blir bedøvet og avlivet, noe som helt klart vil gi konsekvenser for velferden til fisken. Selv om brønnbåter har sine fordeler som fleksibilitet både i type belastning og ved lossing i tillegg til kortere tid ved lokalitet, er fiskevelferden fortsatt det viktigste. Fisken skal gjennomgå minst mulig stress, noe den gjør ved å bli bedøvd og avlivet i prosessbåten, sier Cederström.

Prosessbåt. Foto: Napier

Lavt stressnivå – høy fiskevelferd 
– Kvalitetserfaringene slik jeg ser det er at det er generelt sett lite stresset fisk sammenlignet med fisk i brønn eller i ventemerder. Det er økt PH-verdi ved slaktetidspunktet som gir en grei indikator på stressnivået; etter 16 timer i tank ligger PH-snittet på 7, noe vi syns er ganske bra. Det har også sammenheng med at det er forlenget tid før nedbrytingen starter, sier Cederström under Produktivitetkonferansen i Kristiansund i dag.

Cederström beskriver fiskevelferd med stikkordene yrkesstolthet, forutsigbarhet, trygghet og kvalitet – som igjen betyr resultat og vekst. Han mener at det er viktig å tenke velferd gjennom hele slakteoperasjonen:

– Det viktigste vi kan gjøre for å sikre god kvalitet, er god fisk. Det er viktig med skånsomme metoder og å minimere håndteringen. I tillegg er uttrykket «alle skal få» viktig hos oss, med det mener vi at alle fiskene skal få like god behandling, friske som syke og skadede.

– Fiskens helsetilstand ved død setter 0-punktet, det kan aldri bli bedre enn det. Prosessbåter eliminerer risikoen for dødelighet under lasting og transport, i tillegg til at det er en metode å sørge for at fisk som ikke ville ha tålt for eksempel lusebehandling, kan bli slaktet og brukt som mat i stedet for å dø av den eventuelle behandlingen, legger han til.

Høy biosikkerhet 
Cederström trekker frem flere fordeler ved prosessbåter kontra brønnbåt, og nevner høyere biosikkerhet med nullutslipp, båt som også kan gå over sykdomsgrenser og gode kvalitetserfaringer rapportert fra Mowi.

– Det er spesialisert kapasitet med mer ekspertise på slakterkapasiteten, lavt CO2-utslipp per kilo fisk, det er tilpasset en mer regulert fremtid med tanke på biosikkerhet og ettersom mindre fisk dør som følge av transporten vil også mer fisk kunne bli brukt til mat, forteller Cederström.