– Skuffet over regjeringens manglende strømstøtte

Nyheter
0

Torsdag denne uken ble Revidert Nasjonalbudsjett fremlagt. Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert Eriksson, hadde klare forventninger til at regjeringen la frem en strømpakke for sjømatnæringen, tilsvarende hva jordbruket fikk tidligere i år. 

Etter at regjeringen og SV i februar ble enige om en kompensasjonsordning  på 500 millioner for landbruket, var det stor forventning til hvilke støtteordning som ville bli gjeldende for sjømatindustrien i det Reviderte Nasjonalbudsjettet. Torsdag denne uken ble det som nevnt kjent at en slik ordning ikke ville gjelde for industrien.

– Flere av våre medlemsbedrifter innen sjømatindustrien har opplevd en vinter hvor strømutgiftene har økt med en halv million kroner i måneden. Mange er både forbanna og frustrert. Det er på tide at politikerne våkner, sier Eriksson.

Han er tydelig på at næringslivet selvsagt må ta høyde for at prisene går opp og ned, men han understreker at dette ikke handler om normale prisvariasjoner.

– Dette er en høyst ekstraordinær situasjon hvor vi blir rammet av blant annet Russlands invasjon av Ukraina. Sjømatindustrien krever ikke særbehandling, men vi krever likebehandling. Norsk matvareproduksjon må likebehandles. Sjømatmat er like mye mat som landbruksvarer. Jeg forlanger rett og slett at politikerne behandler oss som en likeverdig matvareprodusent, og da er det rett og rimelig at også vår næring blir omhandlet av en tilsvarende strømpakke som landbruket fikk tidligere i år, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene ber om at det også bevilges 500 millioner kroner til kompensasjon for strømutgifter og at ordningen går fra 1. januar i år og så lenge strømprisene holder seg så høyt som nå. Han mener også at det bør også innføres en tilsvarende ordning for fiskeriflåten, slik at man kan få kompensert for de skyhøye drivstoffprisene, avslutter han.