Skuffende 2018 for Firda Seafood Group: «Produksjon og resultat samsvarer ikke med forventningene»

Nyheter
1092

De biologiske utfordringene selskapet opplevde i 2017 hadde negativ påvirkning på drift og resultat i 2018.

«Vi ser fortsatt utfordringer med fiskehelse knyttet til CMS, PD og lus. Særlig hardt rammet var 2017-generasjonen, vi forventer en betydelig forbedring når denne generasjonen fases ut av produksjonen i løpet av 2019», skriver styret i sin beretning i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn.

Gulen-oppdretteren opplevde et tøft 2017 og de biologiske utfordringene dro resultatet ned også i 2018. Med 713,1 millioner kroner i omsetning, falt denne 13 prosent. Resultatmessig er fallet hakket mer dramatisk med 26,5 prosent nedgang i resultat før skatt til 165,4 millioner kroner.

Ikke fornøyd
«Selskapets styre og ledelse er av den oppfatning at selskapets produksjon og resultat ikke samsvarer med forventningene og det potensialet som ligger i selskapets virksomhet», skriver styret.

I tillegg til de biologiske problemene på laks, opplevde selskapet kjønnsmodning på ørret høsten 2018, noe som medførte utslakting og nedklassifisering.

På tross av problemene levere Firda Seafood Group en driftsmargin på 24,1 prosent.

For regnskapsåret 2018 betaler selskapet ut 130 millioner kroner i utbytte. Ti millioner kroner mindre enn året før.

Avventer
Konsernet hadde ved årsskiftet en egenkapitalandel på 30,5 prosent. Styret skriver at de forventer en høyere aktivet i 2019 enn 2018, men konsernet er avventende til å gjøre ytterligere investeringer.

«Trafikklysordningen som er innført legger en betydelig demper på selskapets innovasjonskraft og investeringvilje. Et potensielt nedtrekk på seks prosent av produksjonsvolumet vil få betydelige konsekvenser for sysselsetting og verdiskaping i konsernet (…) I den sammenheng har selskapet vært avventende til å foreta større planlagte investeringer (…) som ville kunne gitt betydelige positive samfunnseffekter», skriver styret.

Konsernet driver settefiskanlegg og oppdrett av laks og ørret i Gulen, Hyllestad og Askvoll, og har til sammen 14 konsesjoner. I tillegg driver det med slakting, fersk- og frysepakking av oppdrettsfisk, samt eksport av laks og ørret

iLaks har vært i kontakt med daglig leder Ola Braanaas, som ikke ønsker å kommentere noe ut over det som står i styrets beretning i årsregnskapet.