Skaper synergier mellom brønnbåt- og servicebåtsegmentet

Nyheter
520

NTS er morselskapet i NTS-konsernet som så langt omfatter de tre datterselskapene Folla Sjøtransport AS, Norsk Fisketransport Holding AS og KB Dykk AS.

NTS-konsernets strategiske satsing på havbruksnæringen kaster av seg. I 2015 gjorde selskapet opp for seg med en resultatøkning på mer enn 33 prosent. Resultatøkningen fra 2014 til 2015 kommer i vesentlig grad fra det heleide brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport, men de ser også positiv utvikling i servicebåtselskapet KB-dykk etter konsolideringen i 2014.

Med «KB-RØRVIK» har KB-Dykk skaffet seg et allsidig og høyteknologisk hjelpemiddel til krevende operasjoner over og under overflaten. Foto: KB-dykk

– Det å kunne skape synergier mellom brønnbåt- og servicebåtsektoren er absolutt mulig, men ikke uten utfordringer, mener avtroppende administrerende direktør i NTS, Espen Ledang.

Dette kom frem under gårsdagens Sparebank1 -seminar.

Knytter kunden tettere til seg
I etterkant av konsolideringen med KB-dykk, har de inngått kontakter både på brønnbåtsiden og på servicebåtsiden. Ledang er sikker på at det å ha et felles eierskap gir selskapet fordeler og bedre forutsigbarhet.

– Dette bidrar til å knytte kundene tettere til oss, på grunn av at vi har flere tjenester å tilby kundene innen samme segment, forklarer Ledang.

Komplementerende operasjoner
Vider peker han på andre synergier på markedssiden hvor det er en del arbeidsoperasjoner som kan komplementeres.

– Når vi både kan tilby brønnbåt og servicebåt, har vi flere eksempler på at servicebåten går inn på anleggene før brønnbåten kommer inn. Dette gjør at man stille forberedt og gjør grunnarbeid, som sortering og ROV-inspeksjoner, skikkelig i forkant. Når servicebåten er ferdig, er alt klappet og klart til brønnbåten kommer inn, forteller Ledang.

Servicebåt på 50 meter
Han ser også at kompetanse er noe som er mulig å dele mellom segmentene.

– I juli kommer den første servicebåten som er over 50 meter lang. Den bygges i Kroatia av Moen Marin, og vi gleder oss til å få ta den i bruk. Båter på den størrelsen krever et helt nytt sett med regler, som man må forholde seg til. Jeg kan nevne eksempler som sertifikater, skatter, beredskap, sikkerhet, intern kontroll etc. Dette har Norsk Fisketransport allerede god kompetanse og kjennskap til. Dette vil således være en stor fordel, ettersom servicebåtene stadig vokser i størrelse, og blir mer komplisert å operere, mener Ledang.

Espen Ledang, administrerende direktør i NST, er klar på at det finnes synergier mellom brønnbåt- og servicebåtsektoren, men understreker at det først og fremst er på markedssiden. Foto: Elisabeth Nodland

Mer fleksible og storbedriftsfordeler
Det pekes også på at man får en bedre utnyttelse av mannskap, og de har allerede tatt i bruk mannskap med lang erfaring fra brønnbåt og inn på servicebåt, og motsatt.

– Vi mener vi på den måten blir mer fleksible på mannskapssiden.

I tillegg kan NTS nyte godt av stordriftsfordelene de nå har.

– Vi ser at det er synergier på innkjøpsavtaler, ved at Norsk Fisketransport er en del av Torghatt-familien. Det er mye penger å spare på dette når det kommer til innkjøp av drivstopp, maling og forsikring, forteller Ledang videre.

Bedre tilgang til risikokapital
Når det kommer til finansiering legger også Ledang vekt på at det er en fordel å være en del av et børsnotert selskap.

– I fjor brukte vi en milliard kroner på investeringer, og det hadde vært tyngre uten å være børsnotert. Vi får med andre ord letter tilgang på risikokapital.

Ledang er derfor klart at det finnes synergier mellom de to sektorene, men først og fremst på markedssiden. Han legger heller ikke skjul på at det også er utfordringer.

– Nå har vi drevet med servicebåt i knappe to år, så vi er fremdeles inne i en tidlig fase, Det ligger et betydelig potensial til å få ut enda mer for å optimalisere samvirket mellom de to segmentene. Dette jobber vi videre med nå, avslutter Ledang.