Sjømatrådets fiskeriutsending: – Store landanlegg i Nord-Amerika er bra for norsk laks

Nyheter
1015

– De volumene som kommer fra landbaserte anlegg vil være med å utvikle markedet blant forbrukerne. Noe jeg tror på sikt vil være med å bygge et større laksemarked i USA, sier Egil Ove Sundheim, Norges sjømatråd sin fiskeriutsending til USA.

Sundheim har nå jobbet som fiskeriutsending i USA i fem år, og det er noen ting han har bemerket som skiller amerikanerne fra europeerne og asiatene.

– Amerikanerne spiser lite sjømat og laks sammenliknet med mange andre, sier han.

Men det dreier seg ikke kun om kostholdsvaner at mange styrer unna laksen.

– Det er en god del holdningsmessige utfordringer blant forbrukerne. Norge har en ganske god standing, selv om det fortsatt er mye misinformasjon i markedet på hvordan oppdrett er. De vet ikke hvordan det skjer, hvordan sykdomsbildet er, hvor mange fisk som er i hver merd og så videre. Mange har forunderlige bilder av norsk oppdrettsnæring, sier Sundheim.

Voksende marked
Sundheim mener likevel markedet er i positiv utvikling for norske aktører.

– Store volumer går inn til bearbeidingsaktører i USA som porsjonerer det ut til detaljhandel eller til restauranter i det regionale markedet, sier han.

Det totale norske fotavtrykket i markedet øker. Noe som gjenspeiler det amerikanske laksemarkedet som helhet, som viser et økende konsum, ifølge Sundheim.

– Det er mer laks som blir spist. Vi ser det også i butikkene. Det er flere butikkjeder, som for eksempel Wall Mart, som ikke har ferskvaredisk, som nå tar inn ulike innpakkede varianter. Det er dette markedet blant annet Mowi nå er på full fart inn i, sier han.

Tror større utvalg kan skape vekst
Fiskeriutsendingen tror de store landbaserte oppdrettsanleggene som er under oppføring i Nord-Amerika vil bidra til å løfte markedet ytterligere, og ikke være som en erstatning for import av norsk laks.

– Jeg tror de vil være bra for norsk laks. Det er noen tusen tonn som kommer inn i markedet, men jeg tror det vil være et positivt med tanke på at man får et større utvalg. Det kan bidra til at enda flere vil spise laks og totalforbruket øker, sier Sundheim.

Han forteller at det er en forventning i markedet om at det skal komme produkter fra landbasert oppdrett, og at det er en rekke kunder som ønsker å få tak i akkurat den fisken.

– Men når vi gjør markedsundersøkelser ser vi også at enkelte synes det er negativt med store betongkonstruksjoner. Og når de ser hvordan oppdrett gjøres i sjø i Norge så mener de at dette er en bedre og mer naturlig måte å gjøre det på, sier Sundheim.

Må fortelle hele historien
Sundheim forteller at også i Nord-Amerika er de unge forbrukerne opptatt av hvor maten kommer fra, hvem som har produsert den, og hvordan den er produsert.

– Det handler om dyrevelferd og den sosiale kontrakten. Og at som står bak betaler sin skatt. Her tror jeg vi ligger godt an i den norske næringen, sier han.

– Vi må få ut den historien som er breiere enn bare produktet norsk laks. Vi må fortelle om alt som ligger bak, legger Sundheim til.

Han forteller at han har lagt merke til en ny trend, som har tror vil bidra til enda mer vekst i tiden fremover.

– Det er flere som har et lengre tidsperspektiv og som prøver å være mer som en partner enn å bare drive trading. Det kan gi vekst der basisen blir avtalen som ligger i bunn, og så bygger det seg opp med mindre forsendelser som er i tilknytning til større forsendelser til andre kunder, avslutter Sundheim.