Sjømatfondet til Holberg har hatt en akkumulert avkastning på over 50 prosent på under fire år

Nyheter
615

Fondsforvalter Hogne I. Tyssøy mener det er spesialkunnskapen om næringen som er grunnen til suksessen.

– Det hele startet med om et prosjekt der vi begynte med å se på børsnoterte sjømatselskap globalt. Etter en omfattende kartlegging og informasjonsinnhenting av cirka 200 sjømatselskaper verden over i 2012, ble fondet lansert i 2015, forteller Hogne I. Tyssøy til iLaks.

I dag forvalter han, sammen med Jann Molnes, Holberg Fondenes rendyrkede sjømatfond, Holberg Triton, med en verdi på cirka 700 millioner kroner.

Tyssøy sier det ligger mye arbeid bak jobben med å finne de selskapene de ønsker å være eksponerte mot.

Selskapene Triton var eksponert mot per januar 2019. Skjermdump: Holberg Fondene

– Vi så blant annet på selskapenes historiske resultater og avdekket etter å ha valgt ut vel 25 selskap at det her kunne være mulig å skape gode resultater. I tillegg har vi underveis bygget et nettverk blant disse selskapene og organisasjonene som representerer ulike deler av bransjen, myndigheter og andre relevante miljøer å ha kontakt med, sier Tyssøy.

I dag har de investert i 27 selskaper globalt.

Nyvinning
De tre største selskapene i Holberg Triton er i dag Lerøy (7,5 prosent), Vinh Han Corp. (6,7 prosent) og Bakkafrost (5,6 prosent). Siden etableringen i 2015 har de levert en akkumulert avkastning på vel 51 prosent eller omregnet i årlig avkastning, vel 11 prosent.

Tyssøy forteller at fondet, som representerer en nyvinning blant aksjefond i Norge og internasjonalt, ble godt mottatt, men at det har tatt tid å etablere seg.

– Et fond trenger for en del kunder en viss historikk og størrelse før man investerer, men nå etter snart fire år og med cirka 700 millioner kroner i fondet opplever vi at fondet er investerbart for de fleste, sier han.

Bilde av den geografiske spredningen i Holberg Triton. Skjermdump: Holberg Fondene

Men det at fondet er nytt og skiller seg ut er også fondets styrke, mener Tyssøy.

– Vi har gjennom spesialisering bygget kunnskap om denne næringen globalt. Dette mener vi at vi bør kunne kapitalisere på gjennom å tiltrekke oss kunder som ser verdien av vår kunnskap og som ønsker seg eksponering mot en del av matvareproduksjonen som vi mener vil vokse i årene som kommer, primært gjennom oppdrett.

Internasjonale investorer
Tyssøy forteller at Holberg Triton for tiden har rettet øynene mot globale investorer.

– Vi ser på muligheter for å tiltrekke oss kapital fra internasjonale investorer. Vi har allerede en del kunder i Sverige og ellers i Europa, og vil arbeide videre med dette i tiden som kommer, sier han.

Ser man på fordelingen av fondet globalt, er Triton tyngst inne i Asia med 48 prosent og Europa med 26,7 prosent. Resten av investeringene fordeler seg jevnt på Nord-Amerika, Oseania og Afrika.

Tyssøy forteller at de er forsiktige med å investere i rene nysatsninger.

– Vi er bare i børsnoterte selskap, og ser at flere av de er aktive i å utvikle ny teknologi og metoder innenfor hele verdikjeden. Dette mener vi gir våre investorer en fornuftig risikoprofil, avslutter han.