– Sjømat er nøkkelen

Nyheter
503

FN’s Sustainable Developement Goals for 2030 peker på store globale mat- og klimautfordringer. Flere av målene er høyst relevant for den norske sjømatnæringen. Både Verdens matvareorganisasjon (FAO) og Verdensbanken viser til at overfiske driver mange marine økosystemer til kollaps og at verden trenger nye løsninger. Begge trekker frem havbruk som et viktig satsningsområde for å løse dagens klimautfordringer og behovet for økt matproduksjon. Det åpner for spennende muligheter der den norske sjømatnæringen kan ta en ledende rolle.

– Verden trenger trygg, sunn og god mat produsert på en bærekraftig og effektiv måte. Hele 70 % av kloden er dekket av vann. Muligheten for å produsere protein med svært lavt CO2-utslipp gjør at havbruk er den mest bærekraftige måten å mette en stadig voksende befolkning, sier Alf-Helge Aarskog, konserndirektør i Marine Harvest, i en pressemelding.

Aarskog er selv en av paneldeltakerne under Sustainable Growth Summit 2015. Årets konferanse byr på ny innsikt i globale matforsyningsutfordringer og muligheter det representerer for sjømatnæringen. Konferansen samler internasjonale toppledere, forskningsmiljøer og politikere til å drøfte løsninger for mer bærekraftige forhold i den globale matproduksjonen.

Stor eksportmuligheter
– Den globale veksten i havbruksnæringen vil gi økt etterspørsel etter norsk teknologi og kompetanse. På samme måte som oljenæringens leverandørindustri eksporterer utstyr og ekspertise til resten av verden, har vi et stort potensial for økt eksportvirksomhet fra sjømatnæringens leverandører, sier Einar Wathne, President i Cargill Aqua Nutrition (tidligere EWOS Group) og styreleder i NCE Seafood Innovation Cluster.

Wathne ser Cargills oppkjøp av EWOS som et eksempel på nettopp dette og mener laksenæringens fokus på bærekraft er en del av denne kunnskapseksporten.

Global blikk på bærekraft
Tema på årets konferanse er «Norwegian Innovations – Global Impacts» og markerer startskuddet på næringens felles bærekraftsarbeid med den nyopprettede sjømatklyngen, NCE Seafood Innovation Cluster, i spissen. Hensikten er å skape en felles enighet og forståelse om bærekraft slik at næringen kan bidra med konkrete innspill til den nasjonale handlingsplanen Norge har forpliktet seg til i forbindelse med FNs Sustainable Development Goals 2030.

– Vi må sette vår sjømatkunnskap inn i et større og mer ambisiøst bærekraftsperspektiv. På samme måte som vi har bygget oss opp til å bli en av verdens største energinasjoner har vi samme mulighet i sjømatsektoren. Men det krever at vi har visjonære politikere og evner til å samarbeider bedre for å finne de smarte løsningene. sier Tanja Hoel, Managing Director i NCE Seafood Innovation Cluster.

Stjernespekket program
Til konferansen kommer blant annet den internasjonalt anerkjente bærekraftsforskeren, Professor Johan Rockström, Direktør ved Stockholm Resilience Center ved Universitetet i Stockholm. Rockström mener det er fullt mulig å få ni milliarder mennesker, men at det vil kreve store endringer i produksjon og konsum. Det kan by på nye muligheter for sjømatnæringen.

– Det er fullt mulig å fø 9 milliarder mennesker innen 2050 innenfor de økologiske grensene planeten vår har, men det krever store endringer i hva vi spiser og hvordan vi produserer maten vår, sier Johan Rockstöm.

Sammen med den norske sjømatnæringen skal han under konferansen diskutere løsninger for å skape bærekraftige forhold i matproduksjonen.