SinkabergHansen økte driftsresultatet med over 100 prosent

Nyheter
614

Styret bevilger et utbytte på 92,8 millioner kroner basert på fjorårets resultat.

Etter at driftsresultatet ble halvvert i 2017, er selskapet tilbake og leverer et driftsresultat på nivå med 2016. 2018 endte med 440,8 millioner kroner i driftsresultat og en driftsmargin på 18 prosent.

SinkabergHansen hadde i 2018 en omsetning på nesten 2,5 milliard kroner, en økning på nærmere 800 millioner kroner. En økning som i hovedsak skyldes økt produksjon og en god laksepris.

I årsregnskapet, som iLaks har hentet inn, skriver selskapet at 2018 har hatt jevn og god produksjon som ikke har hatt situasjoner hvor en må ha utslakting på grunn av sykdom.

Selskapet oppnådde snittpriser på salg på 58,82 kroner i 2018, mot 50,36 kroner året før.

Egenkapitalen i selskapet er styrket i samme periode, fra 972 millioner kroner til 1,25 milliarder kroner. Gjelden i selskapet har derimot økt fra 372 millioner kroner til 573 millioner kroner.

«Første del av 2019 har stort sett gått som planlagt for konsernet SinkabergHansen. Fôring og tilvekst har vært i tråd med plan. Har hatt høy aktivitet på slakteriet i starten av året som følge av at vi har slaktet for andre aktører. Når det gjelder markedssituasjonen, så er det forventet at prisnivået vil forholdsvis høyt også i 2019,» skriver SinkabergHansen i rapporten.

iLaks har ikke lyktes å komme i kontakt med SinkabergHansen.