SinkabergHansen investerer 1,4 milliarder kroner i to prosjekt: Om få dager starter byggingen

Nyheter
2846

Denne uka kom viktige avtaler rundt laksefabrikken på Marøya og RAS-anlegget Svaberget Smolt på plass.

Håndtrykket mellom sjefen i GL-bygg, Arne M. Galguften og sjefen for SinkabergHansen, Svein-Gustav Sinkaberg, markerer at GL-bygg skal løse to svært store prosjekt for havbruksselskapet. Det gjelder totalentreprise for laksefabrikken på Marøya, samt at entreprenøren fra Overhalla også får en sentral rolle i byggingen av RAS-anlegget Svaberget Smolt på grensa mellom Trøndelag og Nordland.

Samlet skal GL-bygg reise vel 30.000 kvadratmeter industribygg for SinkabergHansen.

På Marøya er rigging alt i gang. 2. september starter arbeidet på laksefabrikken – med avtalt ferdigstillelse innen 1. juni 2021. Også ved Svaberget er tilsvarende snart i gang; med omfattende støpearbeid de kommende månedene. Forventet sluttdato på Svaberget er 1. januar 2022.

Arne M. Galguften er svært fornøyd med avtalene.

– Dette er de to største kontraktene som GL-bygg noensinne har inngått. Forutsigbarhet over en lang periode for våre ansatte er en vesentlig side, sier Galguften.

Se flere nøkkeltall nederst i saken.

Felles for både GL-bygg og SinkabergHansen er at avtalene knyttet til laksefabrikken og RAS-anlegget ved Svaberget er meget store. Her daglig leder Arne M. Galguften (til venstre) og prosjektlederne Per Kristian Skaret og Stig Olav Barlien. Videre fabrikksjef Eskil Laukvik, økonomisjef Beate Skillingstad og konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg hos SinkabergHansen. FOTO: SinkabergHansen

Samlet 30.000 kvadratmeter
Laksefabrikken får et samlet areal på 17.000 kvadratmeter. Overhalla Betongbygg er inne som underleverandør av prefabrikkerte element. Prosessanlegget skal leveres av tyske Baader, og forventet produksjon i det nye anlegget blir 100.000 årstonn; en dobling av kapasiteten sammenlignet med dagens fabrikk.

Det landbaserte settefiskanlegget ved Svaberget med RAS-teknologi får 13.000 kvadratmeter bygningsmasse i første byggetrinn. AKVA Group Land Based Norway på Sømna har her kontrakten på prosessanlegget. Planlagt årlig produksjon er på 2.000 tonn.

– Svært gledelig, og med store ringvirkninger, at oppdrettsindustrien i regionen i så høy grad velger «kortreise» entreprenører og underleverandører, sier Per Kristian Skaret og Stig Olav Barlien. De har oppgaven som prosjektledere ved laksefabrikken.

– Bygger for framtida

Hos SinkabergHansen verdsetter konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg at lokale foretak evner å løse så vidt krevende prosjekt. Hver for seg er laksefabrikken og RAS-anlegget de to klart største løftene som havbruksselskapet med virksomhet i Trøndelag og Nordland noensinne har valgt å gjennomføre.

– Strategien er å re-investere og videreutvikle for fortsatt bærekraftig og sunn økonomisk drift. Klarer vi å legge grunnlag for ytterligere regional ringvirkning, har det også stor betydning også for oss, sier Sinkaberg.

Samlet innebærer de to prosjektene, prosessanleggene inkludert, investering på om lag 1,4 milliarder kroner. Foruten GL-bygg er en rekke lokale og regionale selskap og aktører inne som leverandører og bidragsytere.

Den nye laksefabrikken ferdigstilles våren 2021 med samlet gulvareal på 17.000 kvadratmeter og produksjonskapasitet 100.000 tonn/år. ILLUSTRASJON: SinkabergHansen

Laksefabrikken Marøya, nøkkeltall:
Grunnflate bygg: 9.000 kvadratmeter
Totalt gulvareal: 17.000 kvadratmeter
2.800 kubikkmeter ferdigbetong / 480 betongbiler
1.400 betongelement leveres, utgjør 14.000 tonn
Element fordeles på 560 trailerlass
Maks total bemanning 90-120 mann, 
inkludert underleverandører SinkabergHansen
Byggetid: 21 måneder

Svaberget smolt, nøkkeltall:
Grunnflate bygg: 13.200 kvadratmeter
Totalt gulvareal inkludert plan 2, 15.200 kvadratmeter
6.600 m3 ferdigbetong /1.100 betongbiler
850.000 kilo armering
Rundt 50 ulike bedrifter på byggeplassen
Maks total bemanning på byggeplassen 100-120 personer.
Byggetid: 2,5 år