SinkabergHansen har hatt første levering fra RAS-anlegget Svaberget Smolt

Nyheter
0

Mandag 20. juni kunne endelig SinkabergHansen og Emilsen Fisk levere smolt fra RAS-anlegget Svaberget Smolt.

Totalt ble rundt 400.000 smolt med snittstørrelse på 200 gram sendt ut til brønnbåten «Ronja Explorer». Spenningsnivået var noen knepp over normalen i tida før operasjonen ifølge en pressemelding.

Alt av materiell og logistikk var fortsatt ikke er helt på plass. Det mest synlige var at nykaia ikke var ferdig, samt at en del pumpeutstyr fortsatt ikke var klart.

Jørgen Kvarsvik er overstyrmann på «Ronja Explorer» og videre mer interessert enn mange ettersom han er barnebarn av Svaberget-grûnder Bjørn Berg-Hansen. Foto: SinkabergHansen

På den annen side kunne alle de involverte og engasjerte medarbeiderne ved Svaberget puste fornøyd ut etter en spennende dag. Nå er de første leveransene av smolt fra rogna som ble lagt inn i mars 2021 et faktum. Spesielt interessant ikke minst for Jørgen Kvarsvik, styrmann på brønnbåten «Ronja Explorer» og med inngående kjennskap til virksomheten ved Svaberget. Da han er barnebarn av grunnlegger Bjørn Berg-Hansen.

Den aller første smolten fra RAS-anlegget Svaberget Smolt ute i merd ved lokalitet Lismåsøy. Foto: SinkabergHansen

Lokalitetene Lismåsøy, Nord-Gåsvær og Gjerdinga ble mottakere av smolten.

Begivenhetene sist uke er viktige også for alle ansatte i Emilsen Fisk, som har 34 prosent eierandel i både Svaberget Smolt og Bindalssmolt.