SinkabergHansen går sammen med lokale aktører for å begrense plastbruk

Nyheter
1121

Trekløveret SinkabergHansen, Containerservice Ottersøy og Val videregående skole jobber for å begrense uheldig plastbruk, gjenvinne ressurser og endre holdninger permanent.

Innen kort avstand er de tre foretakene lokalisert i Ytre Namdal. Oppdretter SinkabergHansen, Containerservice, som jobber med innsamling av plast – i hovedsak utrangert havbruksmateriell, og Val videregående, som utdanner akvakulturteknikere og -operatører.

Ved det aktuelle havplastprosjektet gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), samt regionale tiltak og opplæring som plattform, ønsker de tre naboene å bidra aktivt til ivaretakelse og gjenvinning av plast.

Resirkulering og nytenkning
– Akkurat som havbruksmateriell i framtida vil inneholde betydelig andel resirkulert råstoff, ønsker vi i vår utdanning helhetstenkning for bærekraftig drift og sirkulærøkonomi. Framtidas fagarbeidere skal ha ryggmargsrefleks for gjenvinning og minimalt av skadelige utslipp, sier lærerne Sonja Lyngøy og Joar Eide ved Val videregående skole.

Mobile rigger fra Containerservice Ottersøy har siden 2009 sørget for kverning og årlig retur av vel 1.000 tonn; i hovedsak merder. Videre transporterer egne biler, samt ulike aktører, materiell som fôrrør og tyngre tauverk til granuleringsanlegget i Nærøysund.

Daglig leder Tom Richard Hamland i Containerservice Ottersøy forklarer hvordan nedsmelting og gjenvinning av plastmateriale foregår hos Norwegian Plastic Recycling.

– Ned på detaljnivå
FHF-prosjektet, som avsluttes til høsten, har som hovedmål å redusere mengden marin plast på avveie fra fiskeri- og havbrukssektoren; gjennom økt kunnskap og bedre metode for måling av mengden. Videre skal det dannes en handlingsplan for å redusere marin forsøpling fra de to næringene, ved å sette inn målrettede og etterprøvbare tiltak på grunnlag av oppdatert kunnskap.

– Foruten endringer i regelverket, blir intern kartlegging viktig. En grønnere hverdag krever at både holdninger og praksis endres. For å endre adferd ser vi at næringa må bevege seg ned på detaljnivå. Det gir at egne rutiner må endres, samt at toneangivende aktører utfordrer leverandørsiden på gode gjenbruksalternativ til dagens bruk av plastmateriale, sier kvalitetssjef Bjørn Gillund i SinkabergHansen.

Retur sparer råolje
Foruten den direkte virkningen, er to kilo spart råolje for hver kilo gjenvunnet plast viktig. Prosessen er også effektiv med lite tap av så vel materiale som kvalitet på råstoffet. God sortering i operatørleddet – altså hos oppdretteren eller fiskeren – er viktig for den videre kvaliteten, og konkrete veiledere for sortering og håndtering av materiale er aktuelt å utarbeide.

Per i dag sitter flere produsenter på gjerdet, men etterspørsel fra næringene og tilhørende utvikling av særlig ikke sertifiserte produkt kan sette fart på bruken av gjenvunnet plast også i Norge. Så langt tar det europeiske markedet de største kvantaene av norsk returmateriale.

– Selv om å opparbeide en effektiv sirkulærøkonomisk kjede er krevende, er dette absolutt i tiden og med et gedigent potensial for gjenbruk av ressurser. Et vendepunkt kan for eksempel være at store aktører i havbruksnæringa forutsetter en viss andel resirkulert materiale i produkt som de får levert, sier daglig leder Tom Richard Hamland ved Containerservice Ottersøy.