SIFT Group: – Nå er finansieringen endelig klar

Nyheter
1730

– Vi er, sammen med gode partnere, godt i gang med prosjekteringen av pilotanlegget med sikte på montering, innkjøring og utsett av 60 grams smolt så fort som mulig, forteller daglig leder og eier, Torbjørn Trondsen til iLaks.

SIFT Group fikk i fjor vår konsesjon til et pilotanlegg som skal produsere storsmolt på opptil èn kilo for utsett.

Fullskalaprosjekt påbegynnes neste år
Pilotanlegget, som har en maksimal tillatt biomasse på 20 tonn, skal ligge ved Skittenelv nørdøst for Tromsø sentrum og har en prislapp på 16 millioner kroner.

Torbjørn Trondsen. FOTO: Privat

– Nå er finansieringen endelig klar. Dersom alt går som smurt, som det ofte ikke gjør i slike prosjekter, så bør vi komme i gang med bygging av fullskalaprosjektet i 2021 og produksjon i 2022, sier Trondsen.

Fullskalaprosjektet har en prislapp på 1,3 milliarder kroner.

Bygges opp skrittvis
– 2020 går med til å finjustere prosessen i pilotanlegget for å optimalisere fiskens tettheter, trivsel og vekst opp til en kilo. Samtidig planlegger vi ett fullskala, kommersielt anlegg med rundt 1.000 tonn kapasitet, som skal realiseres så fort investorene er komfortable med resultatene fra pilotanlegget, sier Trondsen.

Teknologien som skal benyttes i pilotanlegget er Super Intensive Farming Techology (SIFT). Der vil fisken stå motstrøms i lukkede lengdestrømsrenner med sirkulerende vann, noe som ifølge selskapet skal øke fiskevelferden og hindre rømming, angrep og spredning av lus og infeksjoner fra det omkringliggende miljlet.

– Vi bygger opp SIFT 2.0 skrittvis for å optimalisere funksjonsmåte og kostnadseffektivitet.