– Sett i et lengre perspektiv har vi god produksjon og fin tilvekst

Nyheter
815

Konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad, innrømmer at det har vært et tøft kvartal for Lerøy, men han mener likevel det ser bra ut for selskapet for året totalt sett.

– Vi skulle selvfølgelig levert bedre tall enn dette, det må vi være ærlige å si, men samtidig er det litt som vi forventet, og slik som indikerte ved forrige kvartalspresentasjon. Vi visste at volumet skulle en  del ned, og 6.000 tonn ned fra det vi hadde i fjor, det påvirker selvfølgelig, sier Beltestad til iLaks under Lerøy sin kvartalspresentasjon på Hotel Continental i Oslo tirsdag.

Lerøy slaktet 32.000 tonn laks og ørret i årets første kvartal, noe som gav et driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler ble med 691 millioner kroer i første kvartal 2019, sammenlignet med 960 millioner kroner i første kvartal 2018.

Høye kostnader vedvarer i Q2
– Vi har relativt sett høye kostnader i første kvartal og det blir også litt for høye kostnader i andre kvartal, men sett i et lengre perspektiv har vi god underliggende produksjon og fin tilvekst. Så det ser bra ut for året totalt sett, sier Beltestad.

Han forteller at de forventer at den fine utviklingen i produksjonen kommer til å fortsette.

– For laksen ser det bra ut i alle segmenter, sier konsernsjefen.

Store forventninger til Hordaland
I Hordaland fortsatte problemene for Lerøy med nedgraderinger på ørret etter kjønnsmodningen som skjedde i vinter. Beltestad forteller at de har satt inn en rekke tiltak som selskapet mener vil gi forbedringer til neste høst og vinter i forhold til dette med kjønnsmodning.

Samtidig håper Beltestad andre investeringer Lerøy har gjort vil betale seg i nær fremtid.

– Det som vi har med investering på smolt, både i nord og i Hordaland, har vi store forventninger til. Det vil bedre produksjonen vår betydelig i Hordaland, sier han.

Spesielt kvartal i nord
Etter brannen i smoltanlegget i Laksefjord i januar ble produksjonen satt noe tilbake og selskapet tapte 2,6 millioner smolt.

Konserndirektør for økonomi og finans i Lerøy Seafood, Sjur Malm, forteller at gjennoppbyggingen er godt i gang og smolten er erstattet. Men at brannen påvirker kostnadene både i Q1 og Q2. Smoltutsettet er også noe utsatt.

– Det har vært et spesielt kvartal i Aurora, ingen tvil om det, sier Malm.

Ifølge Malm har forsikringen dekket nær 100 prosent av kostnadene fra brannen.