– Ser ut som Lerøy går klar av de biologiske utfordringene i Norge

Nyheter
762

Det sier Vidar Kristoffer Strat, analytiker i ABG Sundal Collier, etter at Lerøy Seafood Group la frem sine kvartalstall torsdag.

– Kvartalet er litt svakere enn vi trodde på EBIT nivå, men volumguidingen for 2019 er mye bedre enn vi trodde, sier Strat etter at Lerøy la frem sin kvartalsrapport torsdag

Hvordan volumet i realiteten blir er han mer usikker på.

– Lerøy har historisk sett nedjustert volumguidingen sin utover året. De siste par årene har gudingen kommet ned med rundt 5.000 tonn i snitt, men selv om vi skulle forvente samme trend denne gangen vil volumet ende opp bedre enn ventet i 2019. Videre er Lerøy ganske tydelige på at kostnadene skal ned fremover. Får de rett, er de i så fall mindre påvirket av de biologiske utfordringene i Norge enn vi hadde ventet.

– Prisene avgjør om det blir et bra fjerdekvartal
Strat mener totalt sett det er en god rapport fra Lerøy sammenlignet med konsensus i markedet. Men han er spent på hvordan markedet for ørret utvikler seg fremover.

– Dårlig prisoppnåelse på ørret sammenliknet med laks har vært en hemsko for Lerøy. Det er en forventning om at dette vil bedre seg, men om det ikke skjer, vil det være negativt for dem, sier han.

Strat mener det Lerøy viser frem vitner om at fjerde kvartal kommer til å bli relativt bra sammenlignet med det de hadde forventet.

– Det kommer selvfølgelig an på hvordan lakseprisen blir i de to siste månedene av kvartalet, men hvis Lerøy klarer å få ned kostnadene samtidig som de realiserer guidet volum for fjerde kvartal, ligger alt til rette for at fjerde kvartal skal bli godt.

Nordea mener utsiktene er lovende
I likhet med Strat mener Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets at årsguidingen for volum i 2019 er lovende.

– Den var noe over konsensus, men vi hadde oppjustert våre tall tidligere og de stemte noenlunde bra med det vi fikk presentert her, sier han.

Markedet har reagert positivt til Lerøy etter dagens presentasjon. Noe som ikke overasker Giskeødegård.

– Totalt sett er det en god rapport, på tross av at EBIT er noe under det markedet forventet.