– Selvfølgelig føler fisk smerte

Meninger
1513

I en artikkel på ilaks.no (10. november 2016), sår daglig leder i Sulefisk, Michael Niesar, tvil om hvorvidt fisk føler smerte. Han viser blant annet til at fisken ikke lar seg hale inn når du har den på kroken, men at den kjemper imot, til tross for at dette ville vært smertefullt for oss mennesker.

Les også: Lus og smertefølelse hos fisk

Dyrevernalliansen er skuffet over å se slike holdninger i norsk oppdrettsnæring. Et slikt ovenfra-og-ned-syn på artenes utvikling, hører historien til. Per i dag er det økende konsensus blant faginstanser og fagfolk om at fisk oppfatter smerte (for en oversikt, se her).

Niesar viser til en artikkel av Rose og kollegaer fra 2012 – en artikkel som argumenterer for at fisk ikke føler smerte fordi de ikke har et identisk smertesenter i hjernen som det vi har. Denne måten å vurdere smertefølelse er utdatert, uvitenskapelig og sterkt kritisert.

Det bør nevnes at artikkelforfatteren Rose aldri har studert smertefølelse hos dyr før han fikk i oppgave å vurdere dette – oppdragsforskning sponset av organisasjoner for fritidsfiskere i USA. Med argumentasjonen Niesar viser til, er det også mulig å fornekte smertefølelse hos flere andre grupper enn fisk, for eksempel fugler og til og med pattedyr som ikke er primater.

Forskning tyder på at fisk føler smerte
Empirisk forskning på fiskesmerte viser det motsatte: fisk har det sensoriske systemet som skal til for å føle smerte på linje med det vi pattedyr gjør. Når en fisk påføres smerte, viser den en endring i både fysiologi og adferd som kan vare i flere timer etter hendelsen. Dersom fisken gis smertestillende, oppfører fisken seg normalt.

Dersom en hadde sett slik forskning om et pattedyr, ville konklusjonen raskt landet på at dyret føler smerte. Er vi så arrogante at vi avfeier smerte hos andre dyr på basis av hvor mye eller lite de ligner på oss selv?

I det hele tatt er det vitenskapelig og etisk inkonsekvent å uforbeholdent akseptere bevissthet og smertefølelse i en dyregruppe – for eksempel pattedyr – og å kategorisk nekte det i en annen, for eksempel fisk.

Uredelig og kunnskapsløst
Det er selvsagt rom for å diskutere på et teoretisk plan hvorvidt fisk (eller andre dyr) føler smerte. Men i praksis skal det ikke være tvil om at vi uansett skal behandle fisk som om de kan føle smerte og annet ubehag. Juridisk er ikke diskusjonen relevant – dyrevelferdsloven krever at fisk skal behandles på lik linje med for eksempel fugler og pattedyr.

Å så tvil om fisk føler smerte i et forsøk på å bagatellisere uforsvarlige handlinger ovenfor levende vesener er uredelig ansvarsfraskrivelse og kunnskapsløs avsporing.

Når det gjelder fiskens kamp mot fiskeren og fiskekroken, så faller Niesars argument på sin egen urimelighet. De fleste kan lett forstå at instinktet for å kjempe for livet overstyrer alle andre hensyn. Både fugl, menneske, hund og sau kjemper til siste sekund, uansett om det innebærer smerte. Betyr det at vi ikke kjenner smerten?