Selstad bekymra for å miste russisk marknad

Nyheter
0

Inflasjon har bidratt til ein nedgang i resultatet for Selstad.

Notspesialisten fekk ein nedgang sal og resultat frå 2020 til 2021. Årsresultatet før skatt endå på 33,2 millionar kroner, ein nedgang på 8,5 prosent frå året før.

«Selskapet hadde ein noko lågare omsetning i 2021 samanlikna med 2020, som mellom anna blir grunngitt forseinkingar på grunn av utfordringar i fraktsituasjonen frå Asia. Vidare er driftsresultatet noko ned på bakgrunn av dette, og dessutan ein auke av driftskostnadene knytte til mellom anna frakt, straum og andre driftsrelaterte kostnader,» skriv styret i årsmeldinga si.

Bedrifta har ein eigenkapitaldel på 32,1 prosent av ein totalbalanse på 327,5 millionar kroner. Styret har sett av 15 millionar kroner i utbytte til eigarane etter fjoråret.

«Basert på budsjett og dei langsiktige strategiske planane til selskapet er oppfatninga i styret at utsiktene for 2022 er tilfredsstillande og det blir forventa at aktivitetsnivået minst er på linje med 2021. Krigen i Ukraina kan likevel få tyding for aktivitetane til selskapet mot den russiske marknaden,» skriv styret.

Selstad er eigd av holdingselskapet til Selstadfamilien med 98,1 prosent. Holdingselskapet er igjen eigd med 53,2 prosent av dagleg leiar Hans Petter Selstad.

Selskapet har 187 tilsette.

iLaks har prøvd å kome i kontakt med Hans Petter Selstad, men har ikkje fått svar.

Selstad 2021 2020 Endring
Omsetning 575,2 580,0 −0,8 %
EBIT 37,0 42,9 −13,8 %
Resultat før skatt 33,2 36,3 −8,5 %
Driftsmargin 6,4 % 7,4 %
Alle tal i millionar kroner