Seløy Sjøfarm nærme toppåret

Nyheter
0

Oppdretteren fra Herøy kommune i Nordland, nær doblet resultatet i 2021 og endte på solide 26,6 prosent i driftsmargin. 

Seløy Sjørfarm som har to ordinære konsesjoner, kunne se en økning i omsetningen fra 280,1 millioner kroner i 2020 til 339,4 millioner kroner i 2021. En økning på 21,2 prosent.

Selskapet endte på et driftsresultat på 90,3 millioner kroner, opp fra 48 millioner kroner i 2020. Det er et byks på 88,1 prosent.

Styret skriver i årsberetningen at de ser positivt på egen økonomi og videre drift i selskapet. De vektlegger spesielt gode priser og god produksjon.

«Selskapet har nødvendig finansiering, men selskapets styre og daglig leder jobber kontinuerlig mot finansieringskilder for å bedre finansiering både når det gjelder innskudd, langsiktige lån og driftskreditter», heter det i årsberetningen.

Det familieeide selskapet ble startet i 1977 av August Jakobsen. I dag driver sønnen,  Jan Erik Jakobsen, selskapet. Han eier, sammen med sine tre barn, 78,9 prosent av aksjene gjennom det familieeide selskapet, Jako Herøy.

Resultatet etter skatt endte på 66,8 millioner kroner, hvor det ikke ble tatt utbytte til eierne. Hele overskuddet ble overført til egenkapital.

Toppåret for selskapet var i 2019 da de omsatte for 341,4 millioner kroner, med et driftsresultat på 101,7 millioner kroner.

Les også: Seløy Sjørfarm fikk ubuden gjest. 

Den totale egenkapitalen ved utgangen av 2021 var på 257,3 millioner kroner, opp fra 210,5 millioner kroner året før. Den totale gjelden lå på 243 millioner kroner, med en langsiktig gjeld på 197,4 millioner kroner.

iLaks har ikke å komme i kontakt med daglig leder for en kommentar til saken.

Seløy Sjøfarm 2021 2020 Endring
Omsetning 339,4 280,1 21,2 %
EBIT 90,3 48,0 88,1 %
Resultat før skatt 85,6 45,6 87,7 %
Driftsmargin 26,6 % 17,1 %
Alle tall i millioner kroner