Satser på taredyrking i fellesskap

Nyheter
231

De har begge sett det samme, at det ligger utviklingsmuligheter her, skriver Saltenposten.  Hernes, som er grunneier, vil også eie 50 prosent av firmaet som opprettes.

Konsesjonssøknad er sendt inn
Wenberg forteller til Saltenposten at de vil se på det å produsere alger i tilknytning til det som har med laks å gjøre. Konsesjonssøknaden er allerede til behandling. Hernes håper at det i løpet av sommeren eller høsten er noen avklaringer på plass.

Det søkes om å bruke totalt 350 deker av fjorden, samme område som i dag brukes av Salten stamfisk.

Bred nytte
Produksjon av alger og tare er stort i andre deler av verden, deriblant i Asia.  Alger brukes blant annet til ulike typer sushi, som ren snacks, til helsekost, i kosmetikk, dyrefôr og medisinsk.

I Norge høstes det tare vilt, men foreløpig er det ikke utbredt med organisert produksjon.