Samlokalisering har bidratt til auking i resultat for Selsøyvik Havbruk

Nyheter
0

Det nordlandsbaserte selskapet har auka resultatet frå 1,3 millonar kroner i 2020 til 23,8 millionar kroner i 2021.

– Vi har bært frukter av ei samlokalisering i 2021. Vi startet året rufsete med lave priser og eindel biologiske utfordringar i første kvartal, men hentet oss godt inn igjen i frå andre kvartal, kor vi oppnådde betre prisar og betre biologiske resultater, fortel Martin Kulseng, daglig leder i Selsøyvik Havbruk, til iLaks.

Selskapet har de siste åra samlokalisert med Kvarøy Fiskeoppdrett og Lovundlaks, som Kulseng fortel har gitt gode resultater for deira profitt i 2021. 

– Vi har starta veldig godt som alle andre med disse høge lakseprisane, og har slakta jevnt og trutt, fortel Kulseng.

Selskapet blei stifta i 2010 som ein videreføring etter generasjonsskiftet i gamle Selsøyvik Havbruk, som blei etablert i 1978. Selskapet sitt hovudkontor er lokalisert til Selsøyvik i Rødøy kommune. Dei har laksekonsesjoner, med 1810 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Selskapets egenkapital vil etter dette være 81,5 millionar kroner. Selskapet vil ha ein egenkapitalandel på 35,9 prosent sammenligna med 38 prosent i 2020. Selskapet tek ut 5 millionar kroner i utbytte til eigar Aksel Owe Olsen.

SELSØYVIK HAVBRUK 2021 2020 Endring
Omsetning 145,3 115,2 26,2 %
EBIT 27,3 3,3 739,6 %
Resultat før skatt 23,8 1,3 1711,4 %
Driftsmargin 18,8 % 2,8 %
Alle tall i millionar kroner