– Samhandling og samarbeid er det nye innen logistikk

Nyheter
975

Havbruksnæringen trenger transport og logistikkløsninger i flere ledd av produksjonen. Det er ulike behov fra rognproduksjon til slakteklar fisk og bearbeiding. Markedet for laks er globalt og gode logistikkløsninger vil trolig alltid være et behov.

Ukentlig ruller det ut om lag 1000 fullastede vogntog med laks. Med andre ord ikke ubetydelig.

Norwegian Logistics har bærekraftig logistikkløsninger som sitt spesialområde, men de er ennå ikke innenfor når det gjelder laksetransport. Dersom behovet for mer effektive og rimeligere logistikkløsninger skulle melde seg, ser de ikke bort i fra at de kan levere et skreddersydd opplegg, også for oppdrettsnæringen.

Utfordringen er å skaffe nok volum
Selskapet har jobbet med logistikkløsninger i 16 år. Kontorene er plassert i topp moderne lokaler i 14. etasje i Helsfyr Atrium, med panoramautsikt over Oslo. Stemningen er rolig og behagelig, men man kan ikke ha utpreget høydeskrekk for å ha sin kontorplass der.

Det er to engasjerte medarbeidere som treffer iLaks for å diskutere logistikk, og hva man tenker om fremtidens løsninger.

– Utfordringen i Norge er å skaffe nok volum. Retningsbalansen er noe skjev, og det er alt for mange kilometer kjørt med bil som bare er luft. Dette prøver vi å ha en bærekraftig tilvenning til. Nøkkelen er samarbeid, mener Jarle Dahle, som er logistikkrådgiver hos Norwegian Logistics.

Han påpeker at hvis de ulike transportselskapene i større grad kunne samarbeide om transport når man skal samme vei, ville det bli en bedre transportoptimalisering og mer miljøvennlig, samtidig som man kunne tilbydd bedre priser.

i 14. etasje av Helsfyr Atrium i Oslo, blir gode og fremtidsrettet logistikkløsninger til. Foto: Elisabeth Nodland

Ikke alltid optimale løsninger for små og mellomstore aktører
– De store lakseselskapene har egne logistikkavdelinger og de sender ut fisken sin selv til markedene. Vi Cargo-Club ser samtidig at det generelt sett er en underskog med mange små og mellomstore bedrifter som ikke kan oppnå de samme gode løsningene, til like god pris som de større aktørene. Ofte har de verken muligheten eller kompetansen til å ta seg av logistikk på en optimal måte. For å få de samme mulighetene som de andre, trenger de en nøytral aktør som kan sy det hele sammen og gjøre jobben for dem. Det er her vi kan komme inn, forklarer Dahle.

Cargo-Club ønsker å være en arena hvor leverandører og kunder kan møtes på en enkel måte.

– Vi hjelper kundene ved at vi kjenner pris- og leverandørmarkedet. Det finnes hundrevis av muligheter inne transport. Spørsmålet er om er det er prisen i dag, eller om det er den langsiktige prisen som er viktig. Alt tilsier i alle fall at jo mer last man klarer å samkjøre, og jo mer konsolideringer man klarer å få gjennom, vil påvirke prisbilde nedover, sier Dahle.

Viktig med en nøytral part
Salgs- og markedssjef i Norwegian Logistics Mari Låtun, påpeker overfor iLaks at det å ha et nøytralt mellomledd er til stor fordel.

– Vi har ingen bindinger til verken leverandører eller transportører, så vi kan alltid kunne levere de løsningene som er til det beste for våre kunder, sier Låtun.

De siste seks årene har eksporten av norsk sjømat doblet seg. Stadig flere aktører vil ta del i laksefrakten. Emirates lanserte nylig en ny ukentlig fraktrute fra Oslo. Foto: Maritsa Kissamitaki

Urolig verdensbilde
En annen problemstilling som belyses, er at det i stadig større grad fokuseres på de etiske og moralske sidene ved transport.

– For mindre bedrifter er det ofte enkelt å benytte seg av en ordning som gir fri levering. Det betyr at man får varen levert på døra til billigst mulig pris. Ofte skyldes slike løsninger at man ikke har tid til å tenke ut bedre løsninger. Her tas det ikke hensyn til verken etikk,  moral, HMS eller bærekraft. Mange er fornøyd med å få en vare levert på døra av en norsk sjåfør, men før leveransen har kommer så langt, har varen kanskje blitt fraktet i en rusten båt med et underbetalt mannskap. Også her vil vi påse at sikkerheten, både for kunden og den som frakter varen, blir ivaretatt, forklarer Dahle.

Han mener at transport også handler om en risikovurdering og sikring gjennom hele referansekjeden. Det påpekes samtidig at det er en verden i endring med flykningskrise og mer uroligheter som øker behovet for sikker levering fra start til slutt.

Jarle Dahle i Norwegian Logistics forteller at de som nøytral tredjepart også vil påse at sikkerheten, både for kunden og den som frakter varen, blir ivaretatt. Foto: Elisabeth Nodland

Vanskelig å se hele bildet
– For transport av laks vil jeg tro dette blir enda viktigere, siden det her er snakk om mat og folks matsikkerhet. På den andre siden har vi et bilde av at oppdrettsnæringen i bunn og grunn er ganske profesjonelle. Samtidig sitter vi og ser hele markedsbildet. Denne oversikten er det ikke alltid er like enkelt for hver enkelt aktør å se. I noen tilfeller blir det et for stort fokus på egen bedrift og hvordan man skal løse logistikken på sin måte. Hvis man hever blikket og i større grad kan jobbe sammen om leveransene, ville det i mange tilfeller bli en bedre utnytting av kapasiteten. Isteden sitter transportørfirmaene og de ulike logistikkavdelingene på hver sin lille tue og jobber individuelt, påpeker Dahle.

Selskapet har både store og små bedrifter på kundelista, men det er ikke noe som er for lite.

– Vi gir alle et forsøk. Det er bare å ta kontakt, så vil vi vurdere om vi har en mulig løsning, sier Låtun.

Rekordår for lakseeksporten
De siste årene har det vært lav vekst i laksevolumet, men næringen er samtidig spådd å vokse inn i himmelen på grunn av økt etterspørsel og at behovet for mat øker i takt med befolkningsveksten. Fokus på sunn mat og helse er også en pådriver til å produsere mer laks.

Året 2015 ble nok et rekordår for lakseeksporten. Målt i produktvekt eksporterte Norge 1 035 000 tonn til en verdi på nærmere 50 milliarder kroner. Videre snakker man om en femdobling av produksjonen innen 2050. Bare ved å doble produksjonen betyr det at man må ha godt over 50.000 flere vogntog årlig som skal frakte fisken fra slakteriene og ut i verden. Dette vil gi et betydelig press på transportinfrastrukturen, spesielt på de veier og ferjesamband som i dag benyttes. Potensialet og behovet for en ytterligere optimalisering av logistikken, er derfor helt klart til stede.