Salmon Evolution begynner byggingen i år

Nyheter
2376

Salmon Evolution er i første av tre faser før det fullstendig landbaserte oppdrettet blir et faktum. I år begynner byggingen. 

Nøyaktig når den første fisken skal svømme rundt i oppdrettsanlegget, kunne ikke seniorrådgiver i bærekraft, Liv-Hege Seglsten, avsløre under Bransjetreffet i Ålesund torsdag.

– Jeg kan ikke si noe konkret om når vi begynner, men vi starter opp byggingen i år, forteller hun.

Bransjetreffet er arrangert av Bransjegruppe Havbruk i Ålesund, et regionalt nettverk for å skape dialog innad i bransjen, utveksle kunnskap, og for å skape kjennskap til den kompetansen som finnes i regionen.

ILLUSTRASJON: Salmon Evolution

Alt skal skje på land 
Selskapet har fått konsesjon på 30.000 tonn i året, og innebærer en maksimal stående biomasse på 13.300 tonn, og årlig produksjon på 28.800 tonn laks. Dette tilsvarer en produksjon på 100 millioner laksemåltider i året.

– Vi skal produsere laks på land, alt skal skje på land. Denne konsesjonen er den største som er gitt for landoppdrett i Europa, forteller Seglsten.

I november fikk Salmon Evolution godkjennelse på konsesjonssøknaden for eget settefiskanlegg på Harøysundet, som blir fase to av tre. Til iLaks sier Seglsten at de er i fasen for kapitalinnhenting, og har aktører klare. Men, hun ønsker ikke å dele noen detaljer rundt prosessen.

– Vi vil ikke gå ut med navn enda, men vi er optimistisk på vegne av det som skal skje. I 2020 begynner byggingen, og når det er oppe og går, om rundt to år, vil fase to være å få opp settefiskanlegg på Harøysundet, sier hun.

Kjent teknologi 
At oppdrett på land er innovasjon, blir ikke riktig å si. Teknologien eksisterer allerede, og er vel utprøvd. Innovasjonsfaktoren er at selskapet skal ta allerede kjent teknologi, og voluminere det opp til den størrelsen anlegget skal ha.

– Vi skal være et fyrtårn for bærekraftig utvikling. Det er ikke gjort i en håndvending, men det fine med prosjektet er at vi kan implementere de beste løsningen allerede fra begynnelsen av, forteller Seglsten.

Med 100 prosent landbasert anlegg, slipper oppdrettet unna problematikk med blant annet lus og rømning, og får kontroll over slam og avfall. Hun legger likevel ikke skjul på at prosessen vil bli spennende og utfordrende.

– Men, vi får andre risikoområder. Vi blir en energiintensiv bransje, og vi skal klare å skape forhold for fisken utenfor det naturlige miljøet, sier Seglsten.

– Vi vil redusere våre skyggesider og optimalisere solsidene, legger hun til.