Salfjord har startet planleggingen av nok et landbasert anlegg: – Vekstmuligheter har ligget i planene lenge

Nyheter
294

Salfjord tenker fremtidig vekst og nå har arbeidet med etableringen av et nytt landbasert anlegg på Tustna startet. Det vil bli minst like stort som anlegget som er under bygging på Tjeldbergodden.

Det er gründer Hans Ramsvik som står bak milliardsatsningen, hvor målet er å produsere 40.000 tonn laks på land. Samtidig som det jobbes med anlegget på Tjeldbergodden, skal nok et anlegg være under planlegging på Tustna, skriver Tidens Krav (bak betalingsmur).

Konfliktfylt
Prosessen har gått sakte fremover, for det har ikke vært uten motgang og konflikt. Etableringen av anlegget ved Tjeldbergodden har vært klagebehandlet flere ganger i både kommune og hos Fylkesmannen, samt i rettsapparatet. Sistnevnte var en sak hvor naboselskapet Lumarine klaget Salfjord inn for retten. Grunnen var at de fryktet for at sprengningsarbeidet på tomta skulle skremme settefisken ved anlegget og føre til høy dødelighet. Den saken tapte Lumarine nylig i lagmannsretten.

Nå håper Salfjord på ro, og i følge lokalavisen har selskapet på alvor også startet planleggingen av Salfjord 2 på Tustna.

Dersom alt går etter planen, vil Salfjord 2 i Tustna ligge her. Foto: Salfjord

– Salfjord 2 har ligget i planene lenge da det er viktig med vekstmuligheter utover de planer vi har på Tjeldbergodden. Større investorer ønsker gjerne at det skal være skalerbarhet. Salfjord sine aksjonærer ønsker at vi skal utvikle oss i Aure og Salfjord 2 er planlagt på Tustna hvor det ligger godt til rette for etablering med vår type landbasert oppdrettsteknologi, sier Ramsvik til Tidens Krav.

Jobber med å etablere en tomt på 300 mål på Tustna
Avisa skriver videre at selskapet ønsker å starte byggetrinn to allerede nå. De skal ifølge nyhetsstedet være i sluttfasen med forprosjektet hvor planen er å bygge nok et anlegg på en 300 måls tomt på Hyttneset på Tustna.

– Denne tomta er langt større enn den vi har på Tjeldbergodden. Vi har ennå ikke landet på hvor stort dette anlegget skal bli, eller hvor mange moduler vi skal ha. Det vi vet er at det i alle fall skal bli like stort som det på Tjeldbergodden, forteller Ramsvik til iLaks.

På Tjeldbergodden bygges anlegget i fem moduler, hvor hver modul kan produsere 7.300 tonn med laks hvert år.

Det er fremdeles i tidlig fase for planene på Tustna, og byggeplanene går parallelt med jobbingen opp mot finansiering av reguleringsprosessen. I tillegg skal reguleringsprosessen hente inn høringsuttalelser fra både offentlige og private aktører som blir berørt.