Salaks kan få inntil seks utviklingstillatelser for FjordMAX

Nyheter
1593

Oppløftende nyheter for Salaks.

I desember i fjor omgjorde Fiskeridirektoratet delvis sitt vedtak om avslag på søknad fra Salaks om ni utviklingstillatelser til konseptet FjordMAX. Direktoratet gikk videre med behandlingen av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser.

Siden da har det vært relativt stille rundt Salaks og FjordMAX, men nå forteller prosjektleder Karl Erik Bekkeli til iLaks at selskapet nylig har fått svar på klagen fra Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet opplyser i et brev denne uken at selskapet kan få inntil seks tillatelser for konseptet. Saken går nå tilbake til direktoratet, som skal utforme målkriteriene sammen med Salaks. Deretter forventes et eventuelt tilsagn å foreligge innen kort tid.

– Vi er selvfølgelig glad for at svaret er positivt, men vi hadde kanskje et håp om å komme nærmere ni utviklingstillatelser, sier Bekkeli til iLaks.

– Fra et teknologisk perspektiv ville det vært optimalt med fullskaluttesting, men vi jobber uansett videre med prosjektet, fortsetter Bekkeli.

Han sier det ligger en betydelig økonomisk forskjell i å utvikle prosjektet med seks tillatelser kontra ni.

– Vi må regne seriøst på dette, og grave oss ned i detaljer, sier Bekkeli, og forteller at de har dialog med flere verft for å hente inn tilbud i forbindelse med byggingen av FjordMAX.

FjordMAX er tenkt å ligge på et av selskapets eksisterende lokaliteter.

– Konseptet kan ligge på veldig mange plasser, men det er tenkt å ligge innaskjærs på skjermede områder. Per nå har vi avsatt en av våre eksisterende lokaliteter for uttesting av FjordMAX. Det er fortsatt betydelig potensial i de indre områdene, avslutter Bekkeli.