Salaks har fått innvilget seks utviklingstillatelser for FjordMax

Nyheter
2385

Salaks har nå fått innvilget seks utviklingstillatelser for FjordMAX.

13. november kunne iLaks melde at saken om FjordMAX lå inne til behandling, og at Salaks kunne få inntil seks utviklingstillatelser.

I dag kommer det frem fra Fiskeridirektoratet, at de gir Salaks tilsagn om seks tillatelser à 780 tonn maksimalt tillatt biomasse. Tillatelsene gis med en varighet på ti år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utsendt, opplyser Fiskeridirektoratet.

Omgjorde avslag
Salaks søkte om ni utviklingstillatelser til gjennomføring av FjordMAX-prosjektet i juli 2017. Søknaden ble avslått av Fiskeridirektoratet i oktober 2018, med begrunnelse om at direktoratet vurderte at konseptet ikke oppfylte kravet om betydelig innovasjon.

Salaks påklaget vedtaket i november 2018. I behandlingen av klagen kom Fiskeridirektoratet frem til at Salaks gjennom klagen, hadde vist at prosjektet er aktuelt for flere lokaliteter enn det direktoratet la til grunn i avslagsvedtaket. Videre hadde klager demonstrert at konseptet kan innebære et bidrag til å løse næringens utfordringer med rømming og utslipp.

På denne bakgrunn kom Fiskeridirektoratet frem til at vilkåret om «betydelig innovasjon» var oppfylt, og valgte derfor å omgjøre avslaget.

Forankret oppdrettsplattform
– FjordMAX beskrives som en fast forankret oppdrettsplattform med bærende
stålkonstruksjon og rom for tre produksjonsenheter. Hver produksjonsenhet skal bestå
av en not, luseskjørt og rømmingsnett med integrert oppsamlingsenhet for slam.
Vannpumpe- og oksygeneringssystemer skal sørge for å optimalisere produksjonen, står det i avklaringen om utviklingstillatelser utsendt fra Fiskeridirektoratet.

Hovedaktørene som er involvert i FjordMAX-prosjektet er Salaks, som skal stå for den praktiske driften, og NSK Ship Design, som har ansvar for design og dimensjonering.

iLaks har ikke lyktes i å komme i kontakt med Salaks.