Russland-åpning blåser opp ørreteksporten til Hviterussland

Nyheter
774

Fersk rapport fra Norges Sjømatråd viser at Hviterussland har økt importen av fersk ørret med over 44 prosent, sammenlignet med fjoråret. 

Hviterussland troner listen over norsk import av fersk oppdrettet ørret med hode. I fjor på denne tiden hadde Hviterussland importert 7.692 tonn, mens tallet for hittil i år ligger på 11.068 tonn.

Med det har Hviterussland importert betydelig mer fersk ørret enn alle resterende land; på andreplass ligger EU, som har importert i litt mindre skala i løpet av året, med 7.815 tonn hittil i år, kontra 7.943 tonn på samme tid i fjor.

Lite fokus på Hviterussland 
Trude Bessesen i Norsk Sjømatråd, forteller iLaks at de har verken fokus på, eller utsendinger til, Hviterusslands marked.

– Vi vil nok følge dette markedet litt mer, og på sikt se på en varestrømsanalyse, legger hun til.

Les også: Her er åpningen på Russland

Henger sammen med pris og tilgjengelighet 
Sjefanalytiker ved Norsk Sjømatråd, Frank Isaksen, sier at det har vært en jevn og gradvis økning i eksportvolumet av fersk ørret til Hviterussland de siste månedene.

– Dette kan henge sammen med mer tilgjengelig ørret i markedet, og at prisene i perioden har gått noe ned. Vi er ikke kjent med andre spesifikke årsaker til denne økte eksporten, sier Isaksen til iLaks.

Hviterussland i tollunion med Russland – 97 prosent går videre til Russland  
Kan det være at Hviterussland har en felles tollavtale med Russland, og at denne fisken i vesentlig grad sendes videre fra Hviterussland til Russland? 

– Det stemmer at Hviterussland er i tollunion med Russland gjennom den Eurasiske Økonomiske Union. Tilgjengelig handelsstatistikk viser at en stor andel av fisken som importeres til Hviterussland, reeksponeres til Russland, men da i bearbeidet form. Hviterussland har en betydelig bearbeidingsindustri og reeksponerer rundt 80 prosent av sjømaten som importeres, målt i verdi. 97 prosent av sjømateksporten går til Russland, forteller Isaksen til iLaks, etter å ha undersøkt nærmere.

Isaksen legger til at den økte eksporten av fersk ørret til Hviterussland de siste månedene, nok kan sees i sammenheng med julesalget som nå står for døren:

– Russland er veldig glad i lettsaltede produkter, noe bearbeidingsindustrien i Hviterussland nok er oppmerksom på.

Totaløkning på nærmere 30 prosent 
Totalt har Norge eksportert 36.651 tonn fersk oppdrettørret med hode hittil i år, kontra 28.234 tonn i fjor på denne tiden, noe som gir en totaløkning på nesten 30 prosent.

Til sammenligning har Hviterussland importert 3.903 tonn fersk laks hittil i år kontra 3.580 tonn i fjor.