Russisk lakseoppdretter leverer rekordresultater

Nyheter
1403

Russian Aquaculture fikk et driftsresultat på 2,2 euro per kilo, tilsvarende 22,2 kroner, i 2020.

Russian Aquaculture er det største selskapet som driver med oppdrett av laks i Russland. Selskapet melder om en liten reduksjon i salgsvolum, som et resultat av forsinket slakting og en særdeles kald vår og sommer. Slaktingen ble delvis flyttet til 2021, og dette gjenspeiles i veksten av biomasse. 

– Er det noe 2020 har vist oss, så er det viktigheten av bærekraft og effektiv virksomhet. På tross av nedgang i det globale laksemarkedet, klimatiske utfordringer og pandemien, har vi klart å levere et sterkt driftsmessig og øknomisk resultat, sier administrerende direktør i Russian Aquaculture, Ilya Sosnov, i en pressemelding.

EBITDA endte på 376 millioner kroner i 2020 – ned fra 420 millioner kroner i 2019.

Russian Aquaculture har anlegg i Murmansk-området. ILLUSTRASJONSFOTO: Russian Aquaculture

Sosnov er svært fornøyd med det, og forteller videre at de i et utfordrende år vært i stand til å drive virksomheten fremover ute å miste en eneste produksjonsdag.

Salgsprisene økte med et gjennomsnitt på fire prosent, og selskapet har inngått flere viktige kontrakter med direkte levering til ledende matvarekjeder samtidig som de har lansert sin nye merkevare, Inarctica.

Selskapet har også foretatt store investeringer, og kjøpt opp to foredlingsanlegg, Tri Ruchya og Murmanrybprom, noe de mener er et godt fundament for fremtidig vekst. I tillegg har de anskaffet to nye lokaliteter (Pitkov Bay og Tyuva Bay). Den totale investeringen har vært på drøye 200 millioner kroner.

–  Takket være systematisk gjennomføring av vår strategi fortsetter fiskebeholdningen å øke fra år til år, og innen utgangen av 2020 var biomassen rekordhøy. Vi stopper ikke der, men har fortsatt å investere. Med dette nærmer vi oss vårt langsiktige mål om å bli den største helintegrerte aktøren i havbruksnæringen, sier Sosnov.

Ifølge rapporten utbetaler Russian Aquaculture utbytte for første gang på ti år. Selskapet har som mål å kunne utbetale utbytte på mellom 30-50 prosent av nettoresultatet til aksjonærene. Det forutsetter at det ikke oppstår store biologiske utfordringer, stabil inntekt og vellykket gjennomføring av selskapets vekststrategier.

Selskapet eier i dag 37 oppdrettslokaliteter for oppdrett av laks og regnbueørret, noe som gir et potensial til å produsere 50.000 tonn laksefisk per år.