«Ronja Commander» er blant de få brønnbåtene som kommer seg fram til denne lokaliteten

Nyheter
1122

Og selv «Ronja Commander» er avhengig av tidevannet for komme til. Men lokaliteten, med sin eldre stil med kvadratiske merder, er et hestehode foran når det kommer til produksjon.

Hver dag kjører hundrevis av biler over Ballachulish-broen som går over tidevannsstredet mellom Loch Leven og Loch Linnhe, vest i Skottland. Mange av dem som kjører over er vel uvitende om hodepinen broen har gitt mange brønnbåtoperatører opp gjennom de siste tiårene.

Når iLaks ankommer Mowis lokalitet Loch Leven, skinner solen skarpt på anlegget, men det som fanger blikket er et lite grønt skur, ganske høyt over bakken. Mowis kommunikasjonsassistent, Jayne Mackay, insisterer på at denne lokaliteten er en av selskapets mest effektive.

Lewis Gibson and Andy Martin FOTO: Owen Evans

Tidevann
Men lokaliteten har sine utfordringer.

– Den eneste brønnbåten vi vet om som kommer seg under broen er «Ronja Commander», og det er bare når de tar ned masten. Og tidevannet må være under 3,2 meter høyt, ved høyvann, sier driftsleder Andy Martin.

Det er egentlig ikke det å komme seg under broen som er problemet for «Ronja Commander», men  veien frem til den.

– Operatøren må komme seg under broen på 3,2 meter, og hvis de ikke kommer tilbake i løpet av tre timer, så må de vente til neste høyvann, noe som kan være svært kostbart for Mowi, sier Martin.

Bare «Ronja Commander» kommer seg under broen. FOTO: Sølvtrans

Slakt
– Vi slakter fortsatt på gamlemåten, på land, sier Martin.

Metoden innebærer å flytte fisk fra en merd til en annen ved hjelp av en mobil merd.

– Etter at fisken er flyttet, pumpes den opp til det «lille grønne skuret», sier Martin og peker på det.

Skuret benyttes hver gang de slakter fisk. Det maksimale antallet fisk de slakter er 17.000, noe som tar åtte til ni timer. Fra skuret fraktes fisken direkte til Mowis fabrikk i Blar Mohr.

Lewis Gibson og Jayne MacKay. FOTO: Owen Evans