Resultathopp for Engesund Fiskeoppdrett: – Vi føler vi er på rett vei

Nyheter
2607

Mer enn tredoblet driftsresultatet fra 2017.

Selskapet, som holder til i nærområdet til øya Engesund i Fitjar kommune i Sunnhordland, økte driftsresultatet fra 14,9 millioner kroner i 2017 til 47,5 millioner kroner i fjor. Veksten kommer som følge av at omsetningen økte med mer enn 100 prosent, til rekordhøye 228,8 millioner kroner, mens utgiftene økte langt mindre.

– Det er ikke så mye å si, annet enn at vi føler vi er på rett vei, sier daglig leder i familie-bedriften, Svein Eivind Gilje til iLaks.

Fremtidsutsikter
Overskuddet fra driften i 2018 fordeles mellom utbytte og overføring til egenkapital. Styret har besluttet at rett i underkant av fem millioner kroner betales ut i utbytte, mens resterende overføres til egenkapitalen, som ved utgangen av 2018 beløp seg til 81,8 millioner kroner.

«Selskapet har gode egenkapital, og styret regner med at selskapet vil kunne oppnå gode resultater også i fremtida», skriver styret i årsregnskapet.

2019 ser ifølge Gilje bra ut så langt.

– Vi er relativt fornøyd med utviklingen, sier han.

FoU-utgifter
Engesund Fiskeoppdrett har to kommersielle konsesjoner, en ordinær matfiskkonsesjon og en grønn konsesjon. I tillegg har selskapet en visningskonsesjon og en FoU-konsesjon.

Styret i selskapet skriver videre at selskapet også i 2018 hadde FoU-utgifter på utvikling av metoder for bekjemping av lus, og på planlegging og igangsetting av forsøk på taredyrking rundt fiskeoppdrett i samarbeid med flere aktører.

– Vi jobber med, og ser mye spennende teknologi med tanke på lusebekjempelse, sier Gilje.

«I 2018 ble den lukka betongmerden knyttet til den grønne konsesjonen satt i drift», beretter styret, og kaller det en milepæl etter mange år med utvikling.