Resultathopp for Abyss Aqua

Nyheter
1310

Kristiansundselskapet nærmest doblet på bunnlinjen.

Selskapet økte i fjor sitt driftsresultat med 86,3 prosent, fra 7,3 millioner kroner til 13,6 millioner kroner.

«Abyss Aqua har hatt sterk vekst i omsetning de siste årene, og selskapet har investert betydelig i nye driftsmidler (båter og utstyr) for å møte etterspørselen og realisere videre vekst», skriver styret i årsregnskapet som iLaks har hentet inn.

Selskapet har i løpet av 2018 inngått flere langsiktige kontrakter og parallelt jobbet aktivt med å etablere virksomhet i nye områder og markeder.

«Utviklingen og prognosene for selskapets hovedmarked – havbruksnæringen – er meget god, og årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om videre drift», beretter styret.

Abyss Aqua leverer servicebåt-, dykker- og ROV-tjenester til havbruksnæringen i Norge. Selskapet utfører alle typer servicetjenester for oppdrettsnæringen, og er med på oppgaver som avlusing, inspeksjoner, anleggsutlegging og fjerning av begroing.

Selskapet har hovedkontor i Kristiansund, og hadde 54 ansatte ved utgangen av 2018. I løpet av året ble det etablert avdelingskontor i Haugesund for å betjene nye kontrakter i Hordaland og Rogaland.

Bedriften fikk levert to nye fartøy sommeren 2018. Selskapet forventer full kapasitetsutnyttelse i 2019.