Resultathalvering på tross av omsetningsrekord for Langøylaks

Nyheter
560

50 millioner kroner i økte varekostnader tok et jafs av driftsresultatet.

204,8 millioner kroner er høyeste omsetning noen sinne for Austevoll-oppdretteren, men økningen i kostnader var i 2018 mye høyere enn økningen i omsetning. Dermed ble resultatet ikke like godt som året før for oppdretteren som holder til på Møgster i Austevoll kommune.

«Langøylaks har også i 2018 brukt store ressurser på biologisk avlusing, med gode resultat. Selskapet satser målrettet på biologisk avlusning med leppefisk og rognkjeks for å redusere behovet for kjemisk og mekanisk avlusing», skriver styret i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn.

Styret mener årsresultatet på 25 millioner kroner er tilfredsstillende. Av dette betales det ut fire millioner kroner i utbytte, resten overføres til egenkapital. Ved utgangen av året var totalkapitalen i selskapet 172,8 millioner kroner. Egenkapitalandel var 58 prosent, mot 72 prosent året før.

Utvikling
I sin årsberetning skriver styret at markedsutviklingen i laksenæringen har vært stabilt positiv de siste årene og at denne ser ut til å holde frem i 2019.

«Inntjeningen i selskapet er tett knyttet opp mot markedsprisen på laks, som igjen er styrt av tilbud og etterspørsel og kronekursen», skriver styret.

Vurderer risiko
Styret skriver videre i sin beretning at de ønsker å dempe den finansielle risikoen i selskapet.

«Nåværende strategi innebærer ikke bruk av finansielle instrument, men dette blir forløpende vurdert av styret.»

Største eier i Langøylaks er daglig leder Karsten Inge Møgster, med 37 prosent. Styrets nestleder, Dag Narve Bjånesøy, er nest største eier med 24 prosent.

iLaks har ikke lyktes med å få en kommentar fra daglig leder Møgster til denne saken.