Resultatfremgangen fortsetter for Selsøyvik Havbruk

Nyheter
469

Helgelandselskapet bedrer resultatet på lavere omsetning.

Selskapet, som driver oppdrett av laks på to konsesjoner, hadde i 2018 et resultat før skatt på 27,1 millioner kroner. En fremgang på nesten 24 prosent. Oppdretteren fortsetter dermed fremgangen, som det også hadde i 2017, etter ILA-påvisningen i 2016.

For 2018 kunne selskapet notere seg for en driftsmargin på 30,5 prosent, opp fra 23,6 året før.

Hele overskuddet på 21,4 millioner kroner overføres til egenkapital, som etter dette beløper seg til 62,1 millioner kroner. Selskapets egenkapitalandel er med det oppe på 35,5 prosent.

Styret bekrefter i årsregnskapet at det er forutsetning for fortsatt drift.

«Til grunn for antakelsen ligger også resultatprognoser for 2019 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling», skriver styret.

Selsøyvik Havbruk er lokalisert ved Selsøyvik i Rødøy kommune i Nordland. Selskapet har hovedkontor ved Selsøyvik Handelssted.