Renate Johansen blir ny fagsjef innen Havbruk og Miljø for FHF

Nyheter
0

Johansen er veterinær med doktorgrad i fiskesykdommer, og kommer fra stillingen Fish Health and Project Manager i PHARMAQ Analytiq.

Johansen starter som fagsjef i FHF 1. september og skal primært arbeide innenfor området havbruk og miljø. Hun har omfattende erfaring med fiskehelse, diagnostikk og miljøpåvirkning av havbruk, gjennom sine mange år som forsker på Veterinærinstituttet og Veterinærhøyskolen. De siste syv årene har hun hatt ansvaret for å bygge opp PHARMAQ Analytiqs kapasitet innen histologi som diagnostisk verktøy for laks og rensefisk.

– Miljødimensjonen knyttet til havbruk er grunnleggende viktig både i forhold til daglig drift, velferd og reguleringer. FHF har derfor en svært høy prosjektaktivitet på området havbruk og miljø, sier administrerende direktør i FHF, Geir Andreassen, i en pressemelding.

– For å kunne møte både dagens og fremtidens behov for ny kunnskap som legger til rette for en bærekraftig vekst i næringen, styrker FHF innsatsen på dette fagfeltet. Renate har lang bakgrunn og kompetanse innen fiskehelse, og vil bli en viktig bidragsyter også på dette fagfeltet som er tett koblet til miljø, fortsetter Andreassen.

FHF skal være en viktig tilrettelegger for løpende utvikling av kunnskapsgrunnlaget for havbruksnæringen. Resultatene fra prosjektene skal kunne brukes av næringen i daglig drift. På den måten kan en sikre at sjømatproduksjonen er basert på best tilgjengelig kunnskap og at nye utfordringer som oppstår i en næring i rivende utvikling også løses på en kunnskapsbasert måte.

– Oppdrettsnæringen er fortsatt i stor endring, noe som gjør at forskningen må ligge frempå for å henge med i svingene. Dette gjelder også på miljøområdet, og jeg gleder meg til å gå i dialog med både næringen og andre aktører for å fortsette utviklingen av en bærekraftig havbruksindustri, sier Johansen.