Rekefisker anmelder Marine Harvest og Rostein

Nyheter
775

Han er ikke i tvil om at midlene som brukes mot lakselusårsaken er årsaken.

– Vi så det da en brønnbåt kom for avlusning. Den lå her i elleve dager og de dumpet lusegifta på rekefeltet. Reka forsvant. Dette var Helgelands beste rekefjord, sier Larsen fr Brønnøysund til NRK- Trøndelag.

Les også: – Koblingen mellom dårlig rekefiske og bruken av lusemidler er for sterk

Varsler til Norges Fiskarlag og Mattilsynet har ikke ført fram. Drfor velger han sammen med Roald Dahl å anmelde Marine Harvest og brønnbåtrederiet, Rostein.

Anmeldelsen er sendt Nærøy lensmannskontor og vektlegger at brønnbåten Ro Master har sluppet ut avlusningsvann på områder utenfor merdene uten at båten har egen utslippstillatelse.

Les også: Gode rekefangster drar opp Havfisk-resultatet

Marine Harvest mener hydrogenperoksid (H2O2) ikke er skadelig for miljøet og at de har handlet ut ifra sin utslippstillatelse, gitt av Fylkesmannen.

– Det er et godkjent middel mot lakselus og ingen undersøkelser viser at det har noen negativ innvirkning på miljøet, sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland, til NRK-Trøndelag.

Han påpeker at selskapets retningslinjer tilsier at tømmingspunkter skal være minst én kilometer unna kjente fiskefelt.

På den andre siden er det lite som tyder på at det er for lite reker. For 2016 er det gitt et kvoteråd for reke i Norskerenna og Skagerrak på 18 598 tonn (landinger) – vel 8 800 tonn over 2015-rådet (9 777 tonn). Oppgangen skyldes i all hovedsak den store 2013-årsklassen som vil være fullt utvokst fra neste år av.

Les også: Dobler rekekvotene