Regjeringsadvokaten: – Må flytte anlegget. Fylkesmannen: – Får ikke lov til å flytte

Nyheter
807

Først tapte de rettssaken i Bergen tingrett om retten til å drifte oppdrettsanlegget som de har drevet i 20 år i Laksevika i Herdlafjorden, mellom Holsnøy og Askøy.

Nå har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane avgjort at de heller ikke får lov til å flytte dette anlegget til Trollhola ved Dalemarka.

– Under rettssaken så prosederte regjeringsadvokaten nettopp på at vi måtte flytta anlegget fra Laksevika til Trollhola. Og så sier Fylkesmannen at denne rettssaken ikke angår spørsmålet om å gi nødvendig dispensasjon for anlegget i Trollhola, sier Øyvind Blom til Strilen (krever innlogg).

Det var opprinnelig Fylkesmannen i Hordaland som sa nei til flyttingen, til tross for at Meland kommune hadde gitt selskapet dispensasjon til dette.

I tilfeller hvor kommune og fylkesmann ikke blir enige, er det settefylkesmann som må avgjøre spørsmålet – her Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

– Jeg er provosert over at Statens mann i fylket ikke gjør jobben sin. Om ikke dommen fra tingretten skal være grunnlag for dispensasjon, så vet jeg ikke hva som må til, sier Blom.

Blom Fiskeoppdrett saksøkte Forsvaret for å få rettens avgjørelse med tanke på sistnevntes forbudssone i Herdlafjorden. Forsvaret har en lyttestasjon i fjorden for å kartlegge støy fra ulike fartøy, og oppdrettsanlegget ligger innenfor forbudssonen som er forbundet med denne stasjonen.

Bedriften vil nå anke avgjørelsen fra tingretten til Gulating lagmannsrett. De ser også på mulighetene for å klage på vedtaket fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Kommunalministeren har her anledning til å gripe inn hvis det anses at det har blitt begått en saksbehandlingsfeil.

– Vi prøver bare å gjøre et ærlig arbeid, men vi føler oss uønsket på vårt eget anlegg. Om vi ikke når fram, må vi vurdere å kreve erstatning, eller at anlegget blir ekspropriert, seier Øyvind Blom.