Reduserer CO2-utslipp i Cargill-fabrikk med 3000 tonn

Nyheter
0

Fiskefôrfabrikken til Cargill på Bergneset har byttet ut gass som energikilde med elektrisitet.

Dei har installert verdens største vertikale fôrtørkemaskin og satt inn fire varmepumper som gjenvinner store deler av varmen som brukes til å tørke fôret. Energiforbruket er ned 75 prosent, og så godt som alle CO2- utslipp er kuttet.

Deler av den nye tørken med 15 vertikale dekk eller etasjer. Foto: Moloen MediaAndersen/Cargill

– Når fôret står for mellom 75 og 90 prosent av CO2-utslippene i oppdrettsnæringen, er det viktig for hele bransjen å redusere fotavtrykket i fôrproduksjonen. Dette prosjektet til 80 millioner kroner hadde vært vanskelig å realisere uten en solid uttelling innen bærekraft. Jeg er veldig fornøyd med at prosjektet nå er loset trygt i havn og at det fungerer som planlagt, sier Fredrik Witte, administrerende direktør i Cargill i Norge i en pressemelding.

Energiforbruket ved fabrikken på Bergneset er redusert med 15 000 000 kWh, eller tilsvarende forbruket til opp mot 1000 norske eneboliger. CO2-utslippene er redusert med 3000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette er omtrent det samme som 2300 norske gjennomsnittsbiler slipper ut.

Cargills fabrikk på Bergneset med den nye hallen med varmepumper nærmest kaikanten. Foto: Peter
Andersen/Cargill

Støtte frå Enova
Prosjektet har fått 33 millioner kroner i støtte fra Enova, noe som utgjør 40 prosent av totalkostnaden.

– Det er all grunn til å gratulere Cargill med den nye fiskeforfabrikken. Teknologien selskapet bruker, vil kunne etablere en ny beste praksis for energieffektiv tørking av laksefor og klimagevinsten er stor. I så måte et ypperlig prosjekt, sier seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen i Enova.

Fungerer som det skal
Gjennom den tre år lange prosjektperioden har flere titalls eksperter fra flere land kommet til Cargill-konsernets nordligste fabrikk. Fordi systemene skal ikke bare på plass, de skal også fungere sammen.

Prosjektleder Jan Helge Førde i Cargill går gjennom arbeidet de tre siste årene som har ført til en
produksjonslinje uten lokale CO2-utslipp. Foto: Kjartan Mæstad, Cargill

– Prosjektet ble levert til rett tid og med bedre ytelse enn forventet er det på grunn av det gode samarbeidet med leverandørene i prosjektorganisasjonen. Nå har vi slått av alle gassbrennerne og kjørt den elektriske tørken på strøm siden tidlig i april, og alt fungerer som det skal, sier prosjektleder Jan Helge Førde.

10 år
Selve fôrtørkemaskinen ble installert i 2020. Da ble det også forberedt innstallering av varmepumper. Frem til april i år kjørte den på gass, så ble det byttet til elektrisitet. I tillegg er det installert rør som frakter varmt vann frem og tilbake går fra varmevekslerne i fôrtørkeren til de fire varmepumpene som er plassert i et nytt bygg like ved siden av.

En av leverandørene i prosjektet er Geelen Counterflow i Nederland. Selskapet har levert den nye, elektriske fôrtørkemaskinen. Her transporteres fôret opp i toppen og tørkes gradvis mens det slippes nedover gjennom 15 dekk eller etasjer. Ifølge administrerende direktør Sander Geelen i det nederlandske selskapet er dette verdens største elektriske tørker i sitt slag. Dette prosjektet er en milepæl for selskapet.

– Endelig ser vi resultatene av nesten 10 år med idédugnad, design, testing og utvikling i Geelen Counterflow. Vi er sikre på at elektrifisering av industriell oppvarming er den smarteste måten å avkarbonisere fôr- og matindustrien på. Det er ikke tilfeldig at den dette blir først tatt i bruk i Norge, sier Geelen.